Statsministeren - en ekstrem liberalist?
 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  04.12.15

Man har laget seg et mantra om at religioner stort sett er ok og like gode - avguderi som kristendom - men at det kan utvikle seg ekstremister innen alle religioner - og det er de som er farlige. De som leser de hellige skrifter bokstavelig. Erna Solberg skal visst ha beveget seg inn i de rekker. I tilfelle gjør det meg dypt bekymret over statsministerens vurderingsevne og historiske kunnskaper og dømmekraft. Det forekommer meg at hun - sammen med den meget taleføre definisjonsmakt - selv dytter folk en "mening på hvis vanvidd alle kan forstå." (Kumbel) Innen psykologien kaller man det ofte "projeksjon", altså i dette tilfellet en ekstremisme som man prøver å dytte på andre, nemlig den at det "absolutt ingen sannhet finnes - bortsett fra denne absolutte sannhet at slike sannheter ikke finnes". Det må vel være "ekstrem liberalisme" som man uti filosofien sier har noe med nihilisme å gjøre - og som man prøver å definere de bibeltro kristne innenfor?

Sir W. Churchill forstod ideologier og tankebygninger lynraskt, men så hadde han også faste ståsteder. Kanskje noen ville utnevne han til "ekstremist" - for mange kalte han lenge for en krigshisser og fredsforstyrrer. Jeg har hans samlede 12 bind om 2.v.k. og hans glimrende 4 bind om "Historie. Om de engelsktalende folk" samt en haug med andre biografier - ikke minst Martin Gilberts autoriserte biografi. "CHURCHILL & THE JEWS." Skrev en kronikk, anmeldelse om den for noen måneder siden. Han var dypt og grundig orientert både ut fra Skriften, ut fra sin mektige slekt og grundig lesning av historien om sitt folk som vi kan lære mye av den dag i dag. Han hadde bakgrunn og kapasitet til å forstå hvor livsfarlig Hitler og hans folk var - og advarte i 8-9 år før han kom til makten og ble "Den vestlige sivilisasjons redningsmann". I nevnte bok skrives det om hans syn på araberne og muslimenes landforvaltning og samfunnsbygging. Ørken hos araberne og grønt og gode samfunn hos jødene. Han var ikke nådig mot araberne selv om de hadde olje. Han uttalte seg høyst sammenlignende om Koranen og Mein Kampf.

Tenk om vår statsledelse begynte å se seg om i verden i historien og dagens realiteter om hva slags samfunn de forskjellige religioner og ismer har bygget og nå bygger opp - da ville man rimelig fort se hva man burde bekjempe og hva man burde velge som fundament. La meg anbefale det nittende århundre i Norge - ja Norden med - som jeg aldri blir lei av å repetere.

Selv har jeg slektsbakgrunn fra familiens arbeid i Mansjuria og Kina, selv arbeidet jeg i 3 land i Afrika - og begriper ikke hvorfor statsledelsen ikke snakker litt med misjonærene. Men man kan vel ikke vente det heller når ikke kirkens folk vil høre på lekfolket som gjenreiste landet med biskoper og presteskap i helene. Kunne man ikke lære litt av den historien også i stedet for denne "meg alene vite" og "nu går alt så meget bedre", samt "det er typisk norsk å være god."

Hos disse bibeltro finner man i alle fall ikke folk som hugger hender og føtter av som straffemetode, ei heller nedgravde kvinner som steines osv. osv. Så nettopp en grusom video om det. La meg si det så vennlig jeg kan: Våg å se realitetene i øynene - ta kampen på vår gamle historiske basis og glem pengesekkene til araberne som kappes i å bygge nye Babeltårn i totalt ruinert natur uten bærekraft. Glem globaliseringen, bygg ut og ta vare på landet vårt som Blix m.fl. synger om. Glem mantraene og retorikken som bl.a. 68-erne maser om og som jeg har hørt siden jeg studerte i Oslotraktene. Deres liv og virke med seriemonogami og annen "samfunnsbyggende" virksomhet - inklusive utnevne andre - spesielt kristne bibeltro folk til ekstremister - imponerer ikke det minste. Snur man ikke nå - blir det vel det jamne lekfolk som nok en gang må gjenreise landet etter vanstyret - om Gud gir tid.