Språkrøret med noe skikkelig rør


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no  03.12.15

Fra tid til annen lytter jeg til Språkrøret med en del interesse - og plukker opp poeng som kan være nyttige om de er sanne. Men man kommer i tvil når man får høre en del ting fra dem som jeg ikke glemmer så fort.

For det første kom de med en "vits" som skulle være utleggelsen av det sentrale Ord i GT, nemlig SHALOM (fred). Etter min mening ble ordet latterliggjort med noe om slalom - var det på Hermon mon tro? Shalom - Ordet for fred -  er et viktig og meget vidtfavnende Ord som har med fred med Gud og fred mellom mennesker og mye mer å gjøre.

Og det neste var mest like tåpelig. Det var spørsmål om "nåleøyet" bl.a. i Luk 18, v. 25 uten å lese videre til v. 27. I v. 25 står det nemlig slik: 25 For det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike. " og fortsetter slik: "26 Da sa de som hørte det: Hvem kan da bli frelst? 27 Men han sa: Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud."

Så kom den vanlige forklaringen med en trang port i Jerusalem som var så liten og trang at en kamel måtte legge seg ned og såvidt manøvre og vrikke seg gjennom. Men det er tøv. For Jesus fortsetter med at det er "umulig" å komme gjennom nåleøyet for noen kamel og inn i Guds rike for noe menneske. For Jesus sier om frelsen og menneskets adgang til Guds rike: "Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud". Ja, Gud kan frelse i Jesus Kristus som Gud selv sendte til jorden for å gi det offer og åpne den porten inn i Guds rike som var umulig for mennesker.