Paven, global oppvarming og verdensregjering

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.09.15

 

Paven er på vei til USA med sin store ensyklika om global oppvarming som skal være menneskeskapt. Obama har gitt seg inn på de samme tanker - og nylig så jeg at han var svært ivrig etter å møte paven. Han har jo flere katolikker i sin stabb.

 

Paven skal først tale til Kongressen den 23., så til Obama den 24. og til slutt FN den 25. september. Budskapet skal visst hele veien være om å redde verden fra den globale oppvarming med en verden og en verdensregjering. Jesuitten vet nok hvordan det hele skal turneres - og er han den siste av pavene som er (spart til ilden, O.V. Sendstad med referanse til Johannes Åpenbaring kp 17) så kan vi nok vente oss litt av hvert. Det skal nok bli et styre med jernhånd - for Rom står for den mest solide vranglære vi kjenner - og Luther utpekte jo paven til Antikrist. Antikrist betyr jo både mot og i stedet for Krist. Og det er det gode grunner for å holde øye med Paven - ikke minst p.g.a. nattverden med det gjentatte offer - som om ikke Jesu endelige offer var det Gud la opp til, gjennomførte og godtok som det endelig offer. Jesus er mellommannen mellom meg og Gud - ja, Jesus treder frem i mitt sted - ja, går i stedet for meg arme syndige menneske - så jeg trenger overhode ingen jomfru Maria som "mellommann." Mye mer kunne vært nevnt om dette romerske vranglæresystem - delvis alliert med muslimene før og nå - konkordat med Adolf Hitler osv - men Jesus - den Allmektige - har spart Rom til ilden når de får sitt endelig oppgjør med Gud. (J. Åp.17)

 

Men det er forferdelige krefter når de opptrer som en slags "lysets engel" som vi møter dem i pavekirken og diverse andre religiøse sammenhenger. Det er ikke for ingen ting av Gud ber oss prøve åndene - og det må selvsagt skje på Ordets grunn og ikke med en masse følerier o.a.

 

Vi vet hvordan det gikk når Hitlers filosof - Nietzsche hadde "avsatt" Gud og alt ble tillatt, makten rådde seg selv. Teologien gjør ikke mindre skade når den overtar selv og går egne veier. Den gang maktet heller ikke en stor, men sterkt ydmyket nasjon (Versaillestraktaten) som Tyskland - å stå i mot Hitlers forførelse.

Jeg har nylig lest gjennom det mektige verket om Boenhoffer og fikk innblikk i det uhyggelige forspillet til at denne mektige nasjon av "tenkere og diktere" mistet det meste av den åndelige motstandskraft og gikk under. Bladet LYS har grundige artikler om dette i aprilnr d.å.

Og det underlige er at Hitler var ledet av jomfru Maria. Han lå på sykehuset under 1. v.k. og hadde skrive- og leseforbud, men skrev likevel - fordi jomfru Maria hadde åpenbart seg for han og sagt at han skulle bli Tysklands frelser.

 

Da er det man undrer seg enda mer på hvem som leder de mange som nå orienterer seg mot Rom også i Den norske kirke - for ikke å snakke om Ulf Ekman som var tideligere leder av Livets Ord i Sverige.  Han samlet tusener - og så begynte han sakte men sikkert å gi etter på det helt sentrale lærepunkt: rettferdiggjørelsen. Da var det etter min mening gjort -  og han ble etter eget utsagn ledet til katolisismen av jomfru Maria! Pave Johannes Paul var jo meget opptatt av Den sorte madonna i Polen!

 

Nå samler kreftene seg for det ny Babel med en jesuitt i spissen - og Gud er som før meget imot den slags samlinger. (Apostelgjerningene 17, 26 Gud vil ha nasjoner) Og nå synes flere og flere å samle seg på en flerfoldig løgngrunn.

Det er mange fakta både biologisk og statistisk som tyder på at det ikke er riktig at kloden varmes opp - men at det er naturlige svingninger over perioder på flere hundre år.

Dessuten var det en rekke feil i nobelprisvinner Al Gorès presentasjon så den ble dømt ubrukelig av retten i England. Endelig fokuseres det nesten ikke på en rekke tiltak som burde være selvsagte i kampen mot CO2 opphopning bl.a. reskoging av verden, m.m. Derfor virker det heller som om dette er det menneskeskapte forførerisk bakteppe - som skal være drivkraften for èn verdensprosjektet.

Vi må selvsagt heller ikke glemme hvilken religiøs forførerisk grunn dette skjer på. Olav Valen Sendstads råd var: "Hold ditt hjerte og din tanke langt, langt borte fra Moskvas og Roms veier." Og positivt: Evangelisk - luthersk tro må være levende i blant oss! Der kan vi stå imot alt dette.

 

At det ikke er langt fram før Jesus kommer igjen - skjønner vi av det profetiske Ord, tidens lys og tidens tegn - men vi vet ikke dag og time. I siste krig trodde mye kristenfolk at det var slutten, men vi måtte gjennom den også - og mange andre nasjoner opplever det som er verre. Så derfor gjør man klokt i ikke å la sine hender synke, men følge Luthers Ord om å plante et epletre i dag - selv om en vet at verden går under i morgen. Og det viktigste av alt er å være våken og beredt: rettferdiggjort av nåde ved tro alene på Skriftens grunn alene.  Så skal vi skjønne tingene ut fra Ordet etter hvert som det skjer og styrkes i troen så vi kan løfte våre hoder mot forløsningen.