Oxford professor i utviklingsøkonomi hevder:
"Flyktningedebatt. En komplett skandale"


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no  10.12.15

Prof. Paul Collier - en utviklingsøkonom ved Oxford var nylig i Norge og er referert i Morgenbladet 3. desember 2015. Det han omtaler som skandale er at "Norge bruker penger på å hjelpe noen få flyktninger i stedet for de mange som bor i Syria. Professor Terje Tvedt som selv har arbeidet for FN i flyktningearbeid i Syd Sudan hevder noe av det samme. I stedet for å lytte til fagfolk som vet hva de snakker om - setter man i gang en debatt som nærmest høres ut som en "jeg er snillest" leken - hvor tunge faglige argument nærmest ikke berøres. Det er et trist skue - og enda tristere for de som trenger mest hjelp - de etterlatte - etter at de sterkeste ressurspersonene er dradd av garde som økonomiske flyktninger.

Prof. Collier sier bla. at han hadde forutsett denne flyktningestrømmen i sin bok Eksodus for to år siden og fortsetter: "Jeg er mer opptatt av hvor ødeleggende det kan være for et utviklingsland dersom de unge og ambisiøse ikke lenger ser noen fremtid der."

Å oppfylle den plikt vi har til å hjelpe virkelige flyktninger bør gjøres ved å bygge opp trygge oppholdssteder i nabolandene. Han sier: "Dette kan realiseres i nærområdene, der det store flertall er. De europeiske landene har sviktet sitt ansvar fullstendig, ved å gjøre en flyktningekrise til en migrasjonskrise."

Og han fortsetter med at vi driver en politikk som: "drysser rikdom over noen få, dreper tusener, og ignorer millioner" - -  og sier: "Denne politikken mener han er så uansvarlig at den "moralsk sett ligger nærmere uaktsomt drap enn redningens dyd."   - - - "Det er slik du dømmer Merkels og de nordiske landenes "vedkommende"? "Ja, Og når Norge og Sverige er på toppen av det hele begynner å kutte i den bistanden de ikke vil gi til flytningene i nærområdene, for å dekke kostnadene ved å ta en brøkdel av dem hit, er skandalen komplett".

Sterke ord - men det viser bare at vi etter hvert har stemt inn politikere som ikke tenker "vidt og langt, men kort og trangt" og ikke ser helhet og sammenheng. Ikke spør de folk som har greie på det heller! Ganske ille - spør du meg.