Omforenet angrep på kristne institusjoner?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.12.2015

Den italienske kommunistenker Gramsci var et sentralt medlem av Frankfurther-skolen og laget en pakke av "politisk korrekte" kampvåpen for å foreta den lange marsj gjennom institusjonene og innta dem. Jeg nevnte han allerede i foredraget "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover." Ap ved E. Bull slurpet ideologiene i seg i 1923 og gjorde det til en del av Ap`s kampopplegg i det verdslige regiment. Og de har kommet langt med å rive vårt kristne lovverk og innta den ene institusjon etter den andre. Kirken har de ødelagt og i en rekke Dep. sitter de med makten også i direktorater m.fl. Og de driver sin gjerning på nær sagt alle livets sektorer - men det er en ting de ikke regner med - og det er folket - som de i skrift og tale lovpriser på en svært så hyklerisk måte. Og Gud og Bønn forstår de heller ikke. Og til slutt skjønner folket og vil ha slutt på manipuleringen og retorikken deres. Da får vi "gutta på skauen" i en ny utgave. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder." Da blir det alvor - da nytter det ikke med lurerier lenger - folk har rett og slett fått nok!

Og så til julens hendelser: I Grimstad har en unevnt bedrift sagt at de ikke lenger vil kjøpe mat fra Normisjons kjøkken på Bibelskolen fordi de er kristne. En del skjønner alvoret og rykker ut - bl.a. NHO som ikke vil ha slikt "rusk" i handelsmaskineriet. Og det er bra - men det som er verre er at boikotten mot Judea og Samaria, delvis mot Israel og nå mot en kristen bedrift - peker mot "dyrets merke". Du får ikke kjøpe og selge om du ikke er enig med oss! Det frie velordnede samfunn kristendommen skapte for alle - er i ferd med å saboteres. Det blir ille for alle. Venstre støtter visst boikotten - og er da milelangt fra sitt historiske utgangspunkt.

Neste runde i jula er de kristne friskolene som får et voldsomt momskrav mot seg. Sp`s Vedum skriver: "– Det vil være veldig trist om disse skolene må legges ned, eller stenge internatene, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet.

Han har selv gått på Tomb jordbruksskole, en av skolene som risikerer kjemperegning dersom de må tilbakebetale moms de har fått refundert for internatdrift. Private internatskoler som Kvitsund, Kongshaug, Tryggheim og Tomb frykter millionregninger, og i verste fall konkurs dersom varselet fra Skatt Vest blir gjeldende praksis (se faktaboks). LES OGSÅ: Internatskoler frykter konkurs etter momskrav".

Og dette er selvsagt bare begynnelsen - for makta forvalter selvsagt skattepengene og kristne betaler tydeligvis ikke skatt og har like selvsagt ikke rett på noen kompensasjon - selv om de får mindre støtte enn de offentlige skolene.

Det man imidlertid kan og bør lære av dette er at nå må det bli slutt på ettergivende snillisme fra kristenfolkets side. Korssaken på leirstedene var en slik farlig ettergivende signalsak. Kan man gi seg på det - har man selvsagt like lite kampvilje på andre områder. Det må tales høyt og skarpt mot all kristen urettferdighet uten skjeling til statsstøtte eller ikke. Tar man ikke kampen nå - er man garantert å tape den for godt. Da blir det lekfolket - i verste fall "gutta på skauen" som må ta en ny kamp for det frie, fredelige velorganiserte kristne samfunn som vi sakte ser forsvinne i horisonten.  Tiden for håpefull feig tilpasning er for lengst over - selv om den aldri burde forekommet.