Kristendomsforfølgelse - og Venstre m.fl. i Grimstad?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.12.2015

Som en vil se av sitatet under fra Verdens Gang har et fransk universitet skrevet følgende om diskriminering av kristne. Det første de nevner i denne tragisk opplistingen er altså:
"fra utestengelse i arbeidslivet- ". Les så videre hvordan utviklingen kan gå om man slipper den slags ondskap løs.

Etter lang tids arbeid med historien i det nittende århundre ser en fort at Venstre i dag er milelangt fra det Venstre av tidligere kristne store frigjøringsmenn og samfunnsbyggere - til det Venstre vi har som synes å ha meldt seg inn i helt andre rekker. Jeg nevner stortingsmennene Olav Torgrimsson Fennefoss, Notto J. Tvedt (begge Evje), Ole G. Ueland (Han med Grunnlov og Bibel, Rogaland) fram til Jørgen Løvland (Evje).  Alle godt rotfestet i "evangelisk-luthersk" kristendom som skaffet oss tale- og møtefrihet i 1842 og folkestyret i 1837 m.m.m.

VG skriver: "Ifølge et estimat fra Notre Dame universitetet var kristne i 2015 mål for 80 prosent av all religiøs diskriminering i hele verden; fra utestengelse i arbeidslivet og offentlig hets til straffeforfølgelse, organisert voldtekt av jenter på grunn av deres tro og i ytterste fall drap eller rene henrettelser. De dystre tallene bekrefter en tidligere rapport fra Pew Forum om trakassering av kristne i 102 nasjoner i 2014, samt Pew Research Centers store religionsundersøkelse (2012) Yngve Kvistad i VG." (Om en ikke går god for alt som er skrevet her inkl i linkene, viser det oss hva som skjer i de stor linjene.)

Dette er etter min mening vel verdt å tygge på for feigingene i arbeidslivet i Grimstad (anonym bedrift sier at de ikke lenger vil kjøpe mat fra Normisjons kjøkken på Bibelskolen i Grimstad fordi de er kristne, hvilket også et styremedlem i Grimstad Venstre støtter) som ikke våger å stå fram i full offentlighet i det som oppfattes som forsøk på "utestengelse fra arbeidslivet" av kristne. NHO har heldigvis gangsyn. Og videre bør Venstre i Grimstad tygge på relasjon til hva vi ser utvikle seg syd for oss, nå sigende inn i landet vårt - og i relasjon til folkene som bygde Venstre og samfunnet Norge. Fortsatt god nedtur under sperregrensa!