Forandring fryder - nei, trøbbel i denne søte juletid

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  22.12.15

Service institusjoner som post, telefon, kraftforsyning osv. er til for å være en lett tilgjengelig og god hjelper for hele befolkningen til en rimelig penge - ikke noe særlig ut over selvkost. Vi betaler jo alle skatt som skal gå til fellestjenester som vi alle er avhengige av. Det skal ikke være et A/S hvor kapitalen råder og gutta kan ta ut store aksjeutbytter - slik bl.a. kjedene nå melker bøndene m.fl. og tar knekken på dem i tur og orden.

Når det gjelder for eks. Posten som sentraliseres til store sentralanlegg og gjennommekaniseres i sortering etc., ser en at lokalkunnskapen forsvinner som dugg for sol og haugevis av post returneres med "utilstrekkelig adresse" til de stakkars utgivere. Så sitter man da rundt i de hundreder av redaksjoner og bruker timevis på å finne igjen kundene på dyre søkerprogrammer. Noen finner man - andre ikke. Opplaget går ned og kunden mister servicen. Men Posten har skyflet arbeidet over på andre - mens A/S tjener penger på det system våre skattekroner har bygd opp. Og til slutt kan man selge "bedriften vår" i hytt og vær - samme veien risikere en at små- og store kraftverk går, vannverk og kanskje endog renseanlegg og andre kommunale serviceanlegg. Pengene råder, pengene har makta - folket sitter etter hvert ribbet tilbake og sukker - med et voksende "ubehag i kulturen" som Freud uttrykte det på et annet livsområde. Det er så få hjelpere igjen som vil en vel - mens byråkratiet vokser og folkemakten minker: Dr. med Olav Hilmar Iversen sa at det var den farligste sykdom en kunne få: byråkratitis.

Går vi til Telenor, så synes ikke publikum i Norge å stå i fokus lenger. Nei, det går over stokk og stein på pengejakt i alle slags land - inklusive de totalitære hvor det må bli trøbbel. Og bedriftene sparer og sier opp folk, og i telefonluren hører en trykk 1,2,3, og du og du "vi har stor trafikk i dag" - "du rykker stadig fremover i køen". Men tiden går - ikke for Telenor og bedriften - men for de tusenvis av betalende som har noe helt annet produktivt å gjøre som serviceorganene er helt avhengige av om de overhode skal få mat og klær og noe inntjening.

Så menger vi oss med de store med noe av det dyrebareste vi har bygd opp som nasjon: kraftverkene våre. Nå strekkes den ene kabel etter den andre til Tyskland og England m.fl. i et storpolitisk spill. Europa gjorde seg avhengig av en totalitær stormakt som Russland med energi - men for bl.a. å komme seg ut av den knipa da Russland ikke ble så svak og snill, men farlig igjen - måtte en vende seg til Norge og andre kilder med mye gass og vannkraft. Og vi stilte opp og trodde vi skulle tjene penger - i et Europa som sakte siger i kne og hjulene gåre saktere og saktere. Hvem tar regninga da mon tro?  Skitt i folket og miljøet både her og der.

Og Norge selger ut verker og råstoff som et hvilket som helst u-land - men å bruke egen energi og penger til å bygge opp et godt jernbanenett på el-kraft, gode foredlingsbedrifter basert på egen energi og masse arbeidsplasser- nei, ut skal en - internasjonalt skal det være - "fint om halve enden er bar." Bør Børsson er tydeligvis ikke død. Oslogryta sitter med sitt Oslo Energi i Aurlandsdalen og tapper de produktive miljøene på Vestlandet - mens en administrer oss bort fra eiendom til landet, forvaltningsrett og det vi bygde opp med selvforsyning og hjelp til folket. Så helt annerledes er dette enn hva de virkelige nasjonsbyggere og fredsskapere gjorde i det nittende århundre og i 1917 med Industrikonsesjonsloven kp.3. Bare les og se selv.

Avguden MARKEDSKREFTENE er det som skal råde må vite - selv om de samles mer og mer i kjedemakt som kun kontrollere seg selv og slåss med hverandre. Og hvor kommer denne "alles kamp mot alle fra" - som aldeles ikke fører til mer service for folket, eller tryggere samfunn, bedre og tryggere mat, godt forsvar og sikre grenser - men nettopp: det dyriske samfunn som Darwin forkynte oss. Jeg må si med sørlendingen i Bibelbeltet: "Eg lika det ikkje". Ikke blir det billigere og bedre heller når kjedemakta blir absolutt - bonde-demokratiet (Furre) går fløyten - utlandet bestemmer, og bøndene er mer eller mindre borte - en utdøende rase som resten av det man sier man vil verne.

Det hadde vært veldig kjekt med den gamle stat med en RETT FRIHET OG ORDEN med Gr.l. § 2 i bunnen som det var skikkelig styring på med service, sikkerhet og glede for folket - ikke pengekvernene og overflodssamfunnet som kaster store prosenter av mat og andre livsnødvendigheter - og endog boikotter verdien som skapte alt godt - endog på Sørlandet!  Jesus likte dem heller ikke der de til og med etablerte seg i helligdommen. Da var Han sint og hev dem ut! Han snakket om at de hadde laget bedehusene om til RØVERHULER! Tenk på det: RØVERHULER. Blir det GOD JUL med susen fra alle kortene som dras? Jeg foretrekker susen fra englevingene på Bet-lehems (brød-huset) markene og "Ære være Gud i det høieste, og fred på jord, i mennesker hans velbehag."