Flyktningene - misjonsmarken til oss?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  04.12.15

Dagen nett hadde 2. desember 2015 dette oppslaget: «Er flyktningene et bønnesvar?

Skrevet av Andreas Viumdal, feltleder for arbeidet i Øst-Europa i Mission Without Borders International." Og det fortsettes: "Herre, send en vekkelse over landet vårt», og «Herre, send ut nye misjonærer» er to bønner jeg både titt og ofte har hørt under mine besøk i ulike frikirkelige miljøer opp gjennom årene.

De siste månedene har vi vært vitner til en flom av flyktninger og asylsøkere til Norge. Anslagene ligger på at vi må forberede oss på å ta imot mange titalls tusen flyktninger både i år og til neste år. Og hvem vet – kanskje vil strømmen fortsette i mange år fremover."

Kommentar:
Dette
har en hørt titt og ofte. Da er det man undres at man kan finnes på noe så absurd som å fjerne korsene på flyktningmottakene! Det mest fundamentale vitnesbyrd om frelsen og hva "vår frelse kostet har" og som danner basis for de menneskene som dannet den Vestlige sivilisasjon som har så mye å tilby de som har rasert sine egne land og kulturer. Er det ikke bare frimodig å sette i gang å "Løfte flagget høyt, det gamles korsets fane." "Våge å stå som Daniel, - -" - i stedet for i redsel fjerne korsene - og tone ned vår kulturs fundament og historie i media og nå altså på leirstedene.

Og i slike "fromme" utsagn finner en stort lite og ingenting om hva Bibelen sier hverken om de to regimenter og hva Bibelen sier myndighetens og menighetens forskjellige midler og oppgaver. Bibelen har nos å si om nasjonalstaten (Ap.gj. kp 17) - den har noe å si oss om "fremmede" både de som flykter for livet o.a. som flommer inn i hopetall. Esaias kp 2.

Det er tillatt å ha flere av Bibelens tankers i hodet samtidig til en grundig vurdering og informasjon av det vi nå opplever i Europa - og som totalt sett (moralsk, demografisk m.m.) peker mot den samme utvikling som skjedde ved Romerrikets undergang om det ikke skjer et under. Sir W. C. sammenlignet Koranen og Mein Kampf - noe vi også så i praksis under sist krig. Denne mannen - da han endelig slapp til makten - "Den vestlige sivilisasjons redningsmann". Han var en bibeltro sionist i flg. autorisert biografi! Mange i dag ytrer ønske om å få en ny Churchill på plass bl.a. Jagland! Mon han ville bli tatt imot?