Livsfarlig ribbe til jul


Av cand agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.11.14

Det skrives nå i ulike medier om Coop som kjøper juleribba fra Skjeggerød som igjen importerer fra Tyskland hvor MRSA (i noen tilfeller er denne bakterien livsfarlig) er et problem. Du leser mere om saken her:

Multiresistent ribbe til jul
http://www.nrk.no/…/coop-har-mottatt-ribbe-protest-1.120659…

Underskriftsaksjon
http://www.opprop.net/gilde_ribbe_i_coop-butikker

Det er slik at matbårne sykdommer øker og nå også infisert med bakterier som antibiotika virker dårlig på eller ikke virker på i det hele tatt. Det betyr at en helt hverdagslig infeksjon kan få et dødelig utfall.

Vil man ikke høre så får en føle og i Danmark har siste 2 åra omkring 4 dansker mistet livet som følge av MRSA infeksjoner fra svin. I andre nasjoner hører vi om titusener av døde.
Norsk svinehelse er undersøkt og funnet å være relativt rein for MRSA og finner man slik destrueres besetningen. Verre er det med bl.a. kylling som man nå skal være yderst forsiktig med siden den har en bakteriell status som gir grunn til stor bekymring. Flere fagfolk på epidemiologi advarer mot å ta rå kylling inn i det norske kjøkken pga smitterisikoen!!! Ingen kan vite hvilken kylling som er smittet, og smittetallene antydes å være opp mot 50 %.
Kravet om billig mat er nå i ferd med å få alvorlige konsekvenser også i Norge. Øk råvareprisen til norske produsenter slik at de kan justere drifta i retning av mere bærekraft og sørge for at import av plantemateriale og dyremateriale og en del risikomatvarer settes til et minimumsnivå. Staten har selvsagt et stort ansvar for egen befolkning i dette, samtidig som forbruker også bærer et ansvar! Det tar få år å ødelegge norsk smittevern ved at farlig smitte etablerer seg innenlands, men årtiere å gjøre landet reint igjen OM det i det hele tatt er mulig – det kan på mange felter være ødelagt for alltid.

Legg også merke til at de store matvarekjedene nå posisjonerer seg og skyver ansvaret over bl.a. på Mattilsynet slik at matvarekjedene selv tror de har ryggen fri, men de kan selv velge bort MRSA kjøtt. Selvsagt hviler det et stort ansvar på Mattilsynet, men også forbruker. MEN både Mattilsynet og matvarekjedene besitter fagfolk som VET hvor farlig dette frisleppet av bl.a. MRSA er inn på det norske markedet. Nordmenn flest stoler på fagfolk – men har liten grunn til det i denne saken.