Kirkemøte – prat og sannhets erkjennelse


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 11.04.14

Kirkemøtet har nå pågått i flere dager i Kristiansand S, med lange og trettende debatter om et tema som det selvsagt ikke var eller er noen grunn for DNK å debattere. Deres fasit, Bibelen er krystallklar. Sodomi er synd og synd som fører til dom, og skal avvises ikke debatteres stolpe opp og stolpe ned.

Ordstrømmen er rikelig og etter Skriften skal det være mye synd når det er slik. Og hva hjertet er fullt av – og som strømmer ut av disse munner, hører en jo. Der er ikke mange Gudsord. Man minnes hva Paulus skriver til 2. Timotius kp. 3,7 om disse pratmakerne: ”og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.”

Den samme Paulus sier i 1. Timoteus kp. 2,4: ”han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” Ja, det vil Gud, men det kan bare skje ved forkynnelsen av sannhets Ord på rett og bibelsk måte.

Profeten Esaias, vitner om det i kp. 45, 23: ”Ved mig selv har jeg svoret, et sannhetsord er utgått av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For mig skal hvert kne bøie sig, mig skal hver tunge sverge troskap.” Den dag kommer – og da hjelper det ikke med retorikk. Åpenbaringsordet skal man ikke kunne prate seg bort fra.

Det som trengs i Kirkemøtet nå er Gudsfrykt og respekt for Herrens åpenbarte Ord og slutt på alt ”tåkeslør av mennesketanken”.
Før sang vi: ”Vår formørkede forstand, kan jo ikke sannhet kjenne, uten Din den gode Ånd, vil sitt lys i oss opptenne.” Og det lyset er Herrens Ord.  Denne sangen og sang nr. 11 i Sangboka hadde vært gode sanger for Kirkemøtet, kanskje kunne man igjen fått høre noen SANNHETS Ord fra det hold.

Ellers må en ha klart for seg at DNK er et relativt lett bytte, og når den er rasert kommer en fortsatt kamp mot lekfolket som er hovedfienden for disse kreftene. Skal Norge avkristnes og de få det sekulære, multireligiøse og multikulturelle samfunn, må lekfolket gå samme veien.

AKF/Krossen Media har nettopp fått inn en ny ladning av Finn Jors utmerkede bok: ”Kong Haralds Nei.” Nei til endring av bl.a. Gr.l. § 2. Der understreker Jor en rekke steder, også på baksiden følgende: ”Kan kampen mot kirken i virkeligheten ha vært en kamp mot lekmanns-kristen-dommen”? Jor er ideolog og samfunnsviter og har for lenge siden skrevet: ”Ideene som skapte Europa” og ser hvordan land etter land raseres i forhold til det grunnlag som skapte dem. Kjøp og les og vær klar til kamp! (Bestill her.)


* * * * *

Tillegg – artikkel av Johannes kleppa fra avisen Dagen 10.04.14:
Forvirringa veks i ekteskaps- og vigselsaka