Bibelen – ingen oppslagsbok i noe som helst?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i
www.Kommentar-Avisa.no - 02.06.14


Som et hinduistisk mantra sies det igjen og igjen at: ”Bibelen er ingen oppslagsbok i samfunnsstyring”. Videre har vi gutta med titler o.a. i skapelsesdebatten som stadig minner oss om at ”Bibelen er ingen lærebok i naturvitenskap”. Selv om studier av naturen skal føre oss til en erkjennelse som er uten ”unnskyldning” (Romerbrevet 1). Vedrørende Israel og profetiene er Bibelen heller ikke særlig mye å ta hensyn til - selv om Gud igjen og igjen har vist at Han skriver historien på forhånd. Hva slags Gud og Bibel er det egentlig dere opererer med? Det er i alle fall ikke allmaktens og allvitenhetens Gud, Skaperen av himmel og jord, og undrenes Gud. Han som med Ordet gjenskapte råtnende celler på Lasarus og ga han livet tilbake for å vise Guds storhet. Når Herren uttaler seg om naturen som Han har skapt – bør en regne for sikkert at Han vet hva Han snakker om i greit forståelig språk til oss humane. (av humus)  

 

Et lite tips dere kan holde øye med: Se nå hva som skjer med Nilen, Etiopia og Egypt. Endog den fremste kjenner av Nilen siterer Esekiel 29 i sitt store verk om elven, mens teologer synes å skamme seg for å nevne slikt, de synes altså å skamme seg ved Guds Ord! Spiller det noen rolle om man blir ledd ut av dårskapen med titler?  De har for eks. fokus på Syria og alt det andre som hender der og andre steder i Midt-Østen, men hva Herren har sagt om situasjonen, helheten og fremtiden, synes ikke å interessere. Misjonær P. A. Bredvei derimot skriver fyldig om det i ”Etiopia i Bibelen”. Dere får ha meg unnskyldt, men deres skriverier, utenrikskommentarer interesserer mindre og mindre, bortsett fra at dere forfører folk bort fra tilliten til Skriften alene. Og det er blodig alvor. Folk skal ha hjelp til å stole på at den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, etc. etc. Og når ungdommen tar opp vranglæren til tidligere generasjoner som har levert oss en skaperteologi som vi ser resultatet av i Norge i dag, da burde man heller hjelpe dem til rette i de ting hvor de eventuelt tar litt feil.

 

Når det for eks gjelder Bibelens medisinske utsagn – så kan en tydeligvis bare glemme denne viten som er helt suveren i forhold til helse, liv og død. Skaperens åpenbaringer om saken – kan bare glemmes i flg. nåtidens superhjerner? Er ikke dette viten om naturen som kan etterprøves og bevises er sann?

Jeg har i tidligere artikler redegjort for en del av Bibelens anvisninger for god profylakse både mhp hvordan man vasker seg, fjerner smitte fra avføring, sikrer seg ufarlig kjøtt, hva som er fundamental gode matplanter, naturforvaltning osv, osv.  Dette er solid, nødvendig kunnskap om naturen som livet er avhengig av – kall det vitenskap eller hva man ønsker. For meg er det revnende likegyldig om god og livsbevarende sann kunnskap fremkommer ved erfaring, vitenskaplige eksperimenter av folk med titulatur eller på annen måte. Jeg sier med den kjente juristen Gjelsvik: ”Eg vil heller tenke rett åleine, enn rangt saman med mange”. 
Og etter et langt liv har jeg etter hvert forstått at Guds åpenbarte kunnskaper i Ordet er hundre prosent holdbare for liv og salighet i alt den uttaler seg om. Ellers liker jeg godt å snakke med folk med livserfaring som man som bekjent får når man har levd en stund og brukt hodet til noe mer enn å sette hatten på. (A. Berg)

Hadde disse enkle fundamentale helseforskrifter – som vi i dag kan forklare vitenskapelig - blitt etterlevd bl.a. innen profylaksen, hadde bl.a. en rekke u-land blitt løftet ut av sult, sykdom, fattigdom og nød – fått arbeidskraft og tatt vare på hverandre og nasjonen sin.

Man forstår bedre og bedre Jesu Ord til Nikodemus: ”Når jeg har sagt eder de jordiske ting og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske”. De siste kan man overhode ikke kontrollere.

Om du blir stående aleine, er det mye mer interessant å tenke Herrens tanker og øves i å tenke dem, enn å orientere seg med verdens vitenskaper og teorier som stort sett holder ca 10 år. "Oskar Handeland forteller flott om bonden Håves samtale med den lærde: "Kva er det du driv med i Kristiania?" Monrad svara at han var professor i filosofi ved universitetet. "Kva er så filosofi for noko?" "Det er et forsøk på å ettertenke, tenke etter de tanker som Gud har tenkt forut," svara den lærde. Då kjem det med trua og bondevitet til Håve: "Nei, er det det," - - "Men hender det då ikkje at du kjem til å tenkja slikt som Gud aldri har tenkt?" Det er det visst mange som gjør i dag og overprøver Ordet i stedet for å sitere det som ”står skrevet”, tenke Guds tanker og hindre forførelse.  

 

Både Luther og Spurgeon trodde på ung jord og 6 dagers skapelse som Bibelen sier det ved riktig forståelse av det hebraiske Ordet ”yom”. Det skrives også i alle rabbineres skrifter fra Tempelet brant til i dag, Jødene regner med at vi befinner oss i ca år 5700 og noen og førti. Det finnes heller ingen seriøs hebraiker i verden som mener noe annet. Da er det ikke interessant om hele Norges elite mener noe annet når kunnskapen deres ikke er sann.