Verdens byer – starten og plagene

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.05.13

Aftenpsoten.no den 18. mai skriver følgende som bør påkalle en viss refleksjon:

«- Hvorfor Skjåk, ikke byen? Hvorfor følger ikke alle flyttestrømmen inn mot byene i Norge? Noen velger faktisk å bli.» 
Videre opplyser de: «
Snaut 2 500 mennesker bor kommunen som har landets størst prosentvis vernede område. 79 % av kommunens areal
er vernet etter Naturvernloven.»

De fleste vil vel finne det naturlig at byfolk finner at den eneste naturlige vei gjennom livet peker mot byene – verdens store plager. De tenker vel heller ikke stort over at urban tankegang har naturvernet 79 % av kommunens arealer som man selvsagt skal bo, drive, forvalte til folkets beste. Noe av det samme vanvidd var vi utsatt for i Bygland kommune i Setesdalen for mange år siden – da verneplaner og reguleringsbestemmelser summert opp på Landbrukskontoret – viste oss at det kun var de hengbratte liene som ble igjen til innbyggernes disposisjon. Rapporten vakte så vidt mye oppmerksomhet at stortingsmenn fant ut at man måtte se på saken ved selvsyn. Når man så plusser på med rovdyrpolitikk etc. etc., må man bare gi gubben rett jeg spiste middag sammen med på Knaben for mange år siden: «Slik går det når byfolk skal styre landet. Galt altså.

Og sett på bakgrunn av hvordan byene selv ser ut etter de urbanes oppbygging og drift av deres bosteder – skjønner en meget godt at store forurensende bilstrømmer flykter fra byene så fort de har noen fritimer. Ei gammel dame fra Lyngdal hadde vært i Oslo for første gang. Vel hjemme utbryter hun:
«Det var nå ei skikkelig steinrøys.»

Sigrid Undset var i Stockholm for å motta Nobelprisen i litteratur. Hun ble vist til Gamle Staden hvor hun utbrøt: «Jeg liker ikke byer jeg..» Heldigvis er det ennå noen sunne Ola og Karier som nekter å la seg «tvangsflytte» til byene, der man suger til seg ressursene fra landet, snøyer skogene, forurenser i stor stil og spyr enorme varmemengder opp fra byene som virkelig forstyrrer klimabalansen i verden. Er det flukt eller grådigheten som trekker dem til byene? Greidde man seg med mindre, likte stillhet og ettertanke – ville nok strømmen minke.
 

Kan man finne noen forklaring på denne mentaliteten som må ligge langt tilbake da byene ble skapt. Vi finner en slik interessant beretning i 1. Mosebok 4. Der står det skrevet slik om skapelsen av den første by – som senere ble til Babylon:
«
Men han sa: Hvad har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden. Og nu skal du være bannlyst fra den jord som lot op sin munn og tok imot din brors blod av din hånd! Når du dyrker jorden, skal den ikke mere gi dig sin grøde; omflakkende og hjemløs skal du være på jorden. Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Se, du har idag drevet mig ut av landet, og jeg må skjule mig for ditt åsyn; og jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå så at hver den som finner mig, slår mig ihjel. Men Herren sa til ham: Nei! for slår nogen Kain ihjel, skal han lide syvfold hevn. Og Herren gav Kain et merke, forat ikke nogen som møtte ham, skulde slå ham ihjel. Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte sig i landet Nod*, østenfor Eden.  Og Kain holdt sig til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte Hanok; og han tok sig for å bygge en by og kalte byen Hanok efter sin sønn.» (1. Mosebok 4, 10-17)

 

Slik ble den første by dannet av en brodermorder som måtte flykte ut av landet fra Guds åsyn, hjemløs og bygge seg en by  - kanskje fordi han bl.a. ikke ønsket den naturlige åpenbarings stadige påminnelse av at det er en Skaper og en Gud som Salme 8 og Romerbrevet 1 sier det:
Salme 8, 4-7:
«Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort, hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham! Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,


Romerbrevet 1, 19-20: «…
for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,-»


Tenk videre selv og se om du finner viktige sammenhenger til dagens flukt fra Gud og dyrkelse av en selv og ens henders verk og en forvalting av skaperverket uten visdom fra Han som skapte det til menneskenes bolig.