Vantro hedning tror?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.05.13

Jeg leser i Karmel Israel-Nytt nr. 10 at jødene fremdeles ikke får be på Tempelplassen.

Jødene blir fratatt alt som hører deres bønneliv til før de får entre plassen – og det sies at man endog vokter munnen deres om det skulle foregå en skjult bønn. Hva er de redd for? I flg. dem er jo Allah den eneste sanne og største Gud – eller er de ikke overbevist om det og derfor må oppføre seg slik, samt rope ut dette over land og strand 5 ganger om dagen?

Kobler man dette til deres oppførsel ellers på Tempelplassen, undres man endog mer. Her renser de den for alt de kan finne av arkeologiske minner – så jødene må finsikte avfallet der araberne dumper det. Hadde de trodd på det de sa om at de har eldgammel rett til landet og ikke jødene og at Jesus var den første palestiner - så hadde man ikke trengt å oppføre seg slik.

Enda merkeligere blir det når en står på Oljeberget og ser hva de har gjort med en av portene inn til Tempelplassen: Golden gate. Det sies at når Messias kommer igjen, skal han komme i følge med prestesønnen Elias og gå fra dalen og inn gjennom Golden gate til Tempelplassen. For da å helgardere seg mot noe man ikke tror på - har man murt igjen porten og lagt masse graver foran, slik at prestesønnen heller ikke kan gå inn. En prestesønn kan ikke gjøre seg uren ved å gå blant graver.

Ja, ja - slik går det når man bygger på løgn – da får en det travelt og likevel fungerer det ikke, men avsløres lett og påkaller heller smilet.