Valgkommentar: Delta ikke i ny Regjering

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.09.13

 

Flere og flere partier som står for kristendom i sine programmer taler nå om at deres mål er regjeringsdeltagelse.  For et kristent parti er det en umulighet slik som den politiske situasjonen er nå. Uansett hvor idealistiske en måtte se på det og hvor mye bl.a. KrF har vært med på det, kan en ikke delta i en morderregjering.

 

Tidligere sjefsredaktør i Dagen Arthur Berg var klar i denne sak: Gå ikke inn i en regjerning som administrerer abortloven. Deltagelse der gjør dere medansvarlige og medskyldige i administrering av fosterdrapet. Nå har vi fått flere onde lover i tillegg., ja hele lovfundamentet under styringen av Norge er rasert i og med ødeleggelsen av Gr.l. § 2 m.fl. Veien å gå er å kjøre SANNHETS saker i valgkampen og gi klar beskjed til folket at vi vil inn på Stortinget – for deretter å drive en konstruktiv opposisjon og støtte fra sak til sak, men holde makten langt unna alt som har med de Gudfiendtlige lovene å gjøre. Gjør man ikke det – blir man medansvarlig og mister velsignelsen over arbeidet. Forsikringer om en slik politikk kan få mange kristne velgere til valgurnene. Det er kun SANNHETEN som frigjør Norge. Stortinget er den LOVGIVENDE forsamling!

 

Samtidig fortsetter en arbeidet ute i folket med trykksaker og store folkemøter hvor en massivt informerer om lover med basis i Guds lov som bygde landet og hvilke u-lover som river det og gjør det til en ny-hedensk stat og hvilke konsekvenser det vil få på en rekke områder i samfunnet og for Kristen- og Misjons-Norge.

 

Mediamulighetene i dag er store, og bruker man dem rett – kan det bli store resultater – slik at folket igjen kan vende seg til Herrens vilje og bud. Konkretiserer man dette blir det selvsagt rabalder – men om man ikke gjør det blir konsekvensene langt verre. Det visste store statsmenn og forkynnere før – slike som stortingspresident Jørgen Løvland i 1914 ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre” og forkynneren Ludvig Hope; ”Like brått som uventa kom stormen over oss. No er me og kome under domen og eg trus straffa vert hard og lang.” Den 9. april stod abortsaken på Stortingets agenda. (Vi har det i en bok.) Da smalt det.

 

Det som nå stiger over den historiske horisont – ser ikke lyst ut – men med de rette røster som peker på VEIEN, SANNHETEN OG LIVET i menighet og samfunn – og et folk som siger inn i nød, kan det igjen bli et folk som begynner å lytte, høre Herrens ORD og vender om til Herren. Men det forutsetter fryktløs og klar SANNHETS tale i alle sammenhenger.

 

Be med oss over 2. Krønikerne 20 så kanskje at Herren enda en gang rekker sin barmhjertige og nådefulle hånd ut til redning for land og folk – enda så ille vi har stelt oss med horerier, barnedrap og sodomi m.m.