U-land med pengekrav for CO2 – ingen tenker skog?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.11.13


”Betal! Dette er deres skyld!

Dere kan la oss sitte igjen med regningen for deres fest! Dere må betale. Hvis ikke går vi.” lyder en kraftig overskrift i Aftenposten.no 19. november d.å.

”Det er det soleklare budskapet fra verdens fattigste land, som mener de allerede nå rammes hardt av klimaendringer. Ekstreme stormer, flom, tørke, avlinger som aldri blir noe av. Alt er blitt verre, sier de, og støtter seg til FNs klimapanel når de slår fast at det kommer til å bli veldig mye verre fremover. Sult, epidemier, død og ekstreme ødeleggelser.”

Nå vil de ha slutt på alt pratet gjennom år og setter foten ned for evt. klimaforlik i Warszawa.

Flere av de store landene sier blankt nei til forslaget om å sette av store summer i et fond som andre skal styre. Andre satser på å få til et politisk kompromiss av et eller annet slag.

Hva som kommer til å skje vil vi få se om noen dager, men det som forundrer storlig er at få eller ingen tar på alvor og reiser midler på gjenreisning av verdens skoger. Kun jødene har gjort det stor stil i Israel med glimrende resultat, men det er eneste nasjon i verden som har forstått skogenes betydning og gjort noe med.

I mens fortsetter naturkatastrofene å herje i det avskogede skaperverket. Man undres på hvorfor hele fokus rettes mot bevaring av regnskoger med enorme uttellinger – som likevel i liten grad synes å stoppe avskogingen. I alle fall så lenge Ola Normann fortsetter fråtsingen i gris og kylling som fores på soya fra bl.a. Brasil og avskogede områder. Tankbåten lever sin soyalast til Norge hver mnd.!

Kina har i århundre kalt seg et kulturfolk, men fundamentet for kulturen – de produktive naturressurser har de avskoget – ikke minst ved Maos raseringer av siste rest av skog i Kina. Så kommer tørke og flommer og tyfoner. Nå er 28 000 – halvparten av Kinas elver tørket ut – uten at de synes å begripe at dette har noe med skoger og grunnvann å gjøre.

Afrikas og Arabias avskoging synes å være en vesentlig faktor i økte varme luftstrømmer på tvers av det 700 mil brede kontinent – luftstrømmer som møter kaldluftsfronter på Atlanterhavkysten, noe som igjen synes å være opphavet til en del av de enorme orkanene som feier over Atlanteren. Kraften synes ytterligere å komme med varmt hav og tilkobling av jetstrømmene. Så går orkanene på land i Mexico og USA med voldsomme skader.

Man unders også på om den enorme tyfonen som tok Filippinene kan ha noe med avskoging og skogbranner i Indonesia. Alt dette burde undersøkes grundig.

Uansett vil skikkelig skogreisning ha mange gode effekter på vannhusholdning, lokalklima og mye mer – og dermed på mulighetene for å produsere mat, råstoffer og miljø. Så hvorfor er man blind for dette som jødene har vist oss – og som nok verdens nasjoner en dag vil rope etter når nøden roper høyt nok. Afghanistan, Irak og Pakistan har allerede bedt jødene om hjelp!