Toleranse og respekt for alt mellom himmel og jord?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.03.13

Mantraordet man hører i nær sagt enhver debatt – er at man skal vise respekt og toleranse for nær sagt alt av religioner, verdier og livsholdninger - til dels dødelig praksis - samme hva det er og hva det fører til.

Er dette kjærlighet til sannheten og de menneskene som blir nødt til å leve under den virkelighet som disse hedenske religionene, onde ideologiene eller dødbringende livsholdninger som det beviselig vil føre til.  Skal man ikke få lov til – og hvem bestemmer i tilfelle det – å gi uttrykk for det – kanskje i direkte og sterke ordelag at dette fører til død og fordervelse i tiden – og dokumentere det med henvisning til nasjoner som er blitt styrt etter den salgs i historien eller tiden, og hva Skriften sier det vil føre til for evigheten.

Hva ville man sagt om en lege som forholdt seg slik til sin pasients alvorlige livsstil – som man visste førte til døden?

Hva salgs kjærlighet, respekt og medmenneskelighet er dette som forlanger at man ikke skal advare og tale imot i ord og kanskje i handling – det som beviselig vil føre i fordervelsen. Sannheten er vel heller at de som forlanger at man skal stille opp og vise «respekt og toleranse etc etc» er noen av de mest brutale forførere man kan møte på. Og våre medmennesker vil en dag – når konsekvensene kommer – forstå det – men da han man kanskje passert «the point of no returne.»