Theis Salvesen gremmes

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.01.13

Ser av Fædrelandsvennen (FV) den 2.1.13 at overnevnte skriver at «Tidvis gremmes jeg når jeg leser Jørgen Høgetveit - - » m.fl. Nå har ikke undertegnede blandet meg i kirkedebatten som her er tema, og lite i FV ellers – så hans gremmelser må stamme fra bladet vårt LYS som en velvillig sjel i Setesdal har bedt oss sende prelaten som gratisabonnement.

Først er det jo interessant at sogneprest Salvesen ikke en gang kan sin kirkehistorie, men belemrer biskop Berggrav med innsettelsen av kvinnepresten Bjerkås på Hamar i 1961 (19. mars) – da Berggrav hadde ligget i sin grav i mer en 2 år (død 14. januar 1959) . At han attpåtil «fikk gjennomgå fælt av de konservative» lyder svært påkommet. Prelatene pleier å «lyse fred over» folks minne. (Den svært liberale Kristian Schjeldrup innsatte Bjerkås…)

Salvesen sier videre: «De fører til torgs synspunkt som for bare tretti år siden var gjengs oppfatninger blant alle kirkens menn».  Dette er jo en klar bekreftelse på frafallet i kirken og at vi ikke følger tidsånden men prøver å holde oss - ikke til den frafallende kirke - men til mye eldre kilder som en rett oversatt Bibel, fedrene som Hebreerbrevet 13 anbefaler oss, og deres tro og vandringer. Det synes sogneprest og Ap.mannen ikke noe særlig om. Han har bl.a. som sogneprest i Valle arbeidet for at «ingen skal være av den oppfatning» at det er «synd å danse.» Personlig må jeg si at jeg setter mye mer pris på Setesdalens apostel, lekforkynneren Severin Tobiassen (1873-1965 – 2 taler her: http://forkynn.no/Tobiassen.html ) som fikk slutt på gildene med dans, drikking og slåssing. «Kristenliv på Agder» skriver fint om det og også om FV`s forfølgelse av den samme lekforkynneren inntil folket på Agder gikk til masseoppsigelse. Da ble det stille en stund inntil en annen stor strid kom som jeg ikke skal nevne her, men hvor også oppsigelsene strømmet inn. Man var lei tullet.

Så var det marginaliseringa da, Salvesen. Som redaktør av bladet LYS med mange tusen ab. i inn- og utland – med tyngdepunkt på Sør-Vestlandet samt nettavisa Norges Kommentar-Avis, regner jeg med flere tilhørere enn de i stadig tommere kirkebenker. Og det lille kottet i «kirkeherberget» Salvesen tilbyr trenger jeg aldeles ikke, fordi jeg og mitt hus meldte oss ut av Den norske kirke da Køhn ble tilsatt. (For øvrig var det ikke særlig rom i Betlehem heller.) Utmeldt med sorg - for selv som lekmann, gikk jeg og familien fast til kirken søndag i alle år – men når ikke kirken ville ta Bibelen og seg selv på alvor – fant jeg ikke noen grunn til å fortsette der. Ser man i tillegg på deres liturgi som mangler botstonen, avtalen om rettferdiggjørelsen med katolikkene, Poorvoerklæringen og en rekke andre avtaler som prof. C. Fr. Wisløff i en årrekke orienterte om på AKF`s seminarer – fikk vi nok. Og med alle de tilbakemeldinger jeg får fra hele landet, er det stadig flere som nå har fått nok av den radikale «elites» undertrykkende liberalitet. Kommer homoliturgien som i Danmark, må en regne med en tilsvarende masseutmeldelse. Kirken fyltes av Hans Nielsen Hauge og hans folk på tross av grove forfølgelser. Prelatene har en egen evne til å tømme kirkene og lukke dørene som for eks for vår Ludvig Hope som vel Salvesen har nok historiske kunnskaper til å vite hvem er.