Syria rydder ikke i eget hus

Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.05.13

Israel har igjen blitt satt i en situasjon der de er tvunget til sakte å prøve å rydde opp i de mest akutte trusler på Syrisk territorium. Syria rydder ikke selv og Hizbollah risikerer dermed å få i besittelse svært avanserte våpensystemer som de plasserer på Israels dørterskel.
Selvfølgelig reagerer jødene da, slik alle demokratiske nasjoner ville gjort og med internasjonal rett i ryggen. Det som kan overraske oss er at de ikke gjør det i en massiv offensiv – men problemet er at konfliktene i Midtøsten nå henger så nøye sammen at man skal tenke seg om flere ganger før en gjør noe.
USA og flere europeiske land kan man ikke stole på og ved selvsyn rydder de heller ikke opp. Og over grensen mot Iran driver en annen despot og bygger opp sitt atomarsenal – et arsenal – de har sagt at de vil bruk til å utslette jødestaten – mens verden venter og venter på at nettopp det skal skje. For de fleste nasjoner driver selv en politikk som ikke støtter opp under det jødiske demokrati.

Flere snakker nå om at Israels bombetokter inn i Syria trigger konflikten til å bli regional – men det er ikke jødene som har skylden for det – de ønsker bare ikke et nytt massivt angrep fra despoter som sier deres viktigste mål er å utradere staten Israel. Jødene følger nå nøye med på både rakettsystemer på avveie og stridsgasslagre som inneholder nervegass (bl.a. Sarin) som benevnes som masseødeleggelsesvåpen. Slike våpen ble rapportert at ble flyttet inn i nettopp Syria fra Irak før Saddam Hussein falt.
For de som ikke vet hva saringass er eller ikke tar dette på det største alvor eller ikke skjønner hvorfor jødene konstant er i beredskap kan lese kort om saringass hos Wikipedia:
«
Symptom ved inntak av sarin gjennom huden, munnen eller lungen tilsvarende bare 0,01 mg/kg kroppsvekt er blant annet rennende nese, brystsmerter (tranghetsfølelse), utvidede pupiller og åndenød. Offeret mister etterhvert kontrollen over alle kroppsfunksjoner. Fasen avsluttes med rykninger som til slutt leder til bevisstløshet, og offeret kveles som en konsekvens av krampaktige spasmer, alt skjer som oftest bare i løpet av ett minutt. Personer som overlever, risikerer permanent nevrologisk skade.»

Dette bør norske medier snarest forstå – for denne konflikten har internasjonale overtoner og vil også kunne ramme Norge med tunge straffedommer – Norge som siste 25 årene aktivt har underminert den evne Israel må ha for å forsvare seg i og med blant annet «Osloavtalen» og den svært aktive rolle Norge har hatt mht pengeinnsamling inn mot Gaza der Al-Qaida med flere rår grunnen på og stedvis innenfor dørterskelen til Israel.


Foreldre legger ikke barna sine

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.05.13

Forskning.no presenterte for noen dager siden en kortversjon av en større studie om søvnvaner  
i Hordaland av 10 000 ungdommer mellom 16-19 år. Ungdommene som i snitt 6 timer og 25 minutter i uka.

Dette ble betegnet som et folkehelseproblem som gikk både på psyke, reduserte innlæringsevne etc.