Tekstboks: Relatert stoff:
Moder jord og Mor Norges Matbok fra 1939
 

 

Stortinget og andre om selvforsyning og landbruk


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 06.12.13

Man undres når man leser Nationen nett på morgenkvisten den 05.12.13 Det mest nærliggende spørsmål er om ”den høyre hånd ikke vet hva den venstre gjør?” Her står det bl.a. å lese:
”Samlet næringskomité vil øke selvforsyningen av matvarer. Stortingets næringskomité står samlet om at norsk landbruk skal øke mat­produksjonen, med mål om å øke selvforsyningen.”

”En samlet komité viser til at «det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning».
Og hør her:
”Det er i flertall på Stortinget, med støtte fra regjeringspartiene Høyre og Frp, i at:
* Lønnsomheten i landbruket må styrkes.
* At det skal legges til rette for en variert bruksstruktur.
* At det skal legges til rette for økt rekruttering.
* At RÅK-industrien (produsenter av ferdigmat, dvs. foredling av landbruksprodukter)
   er avhengig av ordninger som utjevner forskjellene mellom norske og internasjonale råvarepriser.”

Ja, hva skal man tro?

Når samme avis bringer til torgs at hver femte bonde vurderer å legge ned eller trappe ned. Vi er allerede nede i litt over 40 000 bønder. Samtidig reiser statsråder i kø til EU og tilbyr reduksjon av ostetoll og kanskje andre tollsatser. Odelsretten og prisfastsettelse på garden er under vurdering av de frie markedskreftene som skal gjøre alt så bra – selv om sentralbanksjefen i USA Greenspan på slutten innrømte: ”Jeg tok feil.” Skjønner man ikke sammenhenger lengre?

Så gyver man løs på tusenvis av høyproduktiv god jord i de beste klimaområder og vil bygge dem ned selv om landet flommer over av allerede
etablert butikkarealer.

Så prøvde Vedum å sikre oss et visst kornlager av såfrø – hvilket vel ble ordnet. Deretter budsjetterte han ca 5 millioner som en start på gjenoppbygging av kornlagrene som Øyangen (Ap, da G H Brundtland var Statsminister) raserte i begynnelsen av nittiåra. Hun fikk visst 1 milliard for matsikkerheten vår. Statsministeren mente vi hadde penger nok, så vi ville alltid kunne få kjøpt mat. Det er mange år siden seriøse røster i Norge hevdet at det langt fra var sikkert. Både underskudd, politiske preferanser etc kunne gjøre at på tross av pengene fikk man ikke kjøpt mat. Kornet er sentralt i verdenshandelen med mat – men det er ikke mer enn ca 10 % av verdens kornproduksjon som når verdensmarkedet. Resten spises lokalt.

Vet ikke Næringskomiteen noe om dette på Stortinget? Hadde de visst eller villet vite eller turd kommentere det - måtte de ha klemt til så det fikk politiske konsekvenser. Men det blir vel som en gammel ordfører sa det: ”Dei skjønar ikkje før dei svelt.”

At dette kan fortsette, skyldes kanskje først og fremst at landbrukets ledere ikke makter å sette landbruket – denne fundamentale næringa for nasjonen - inn i de store rammene av historisk og samfunnsmessig betydning. Ikke har de budskapet og heller ikke når de ut til folk i de brede lag. Det kunne de gamle bondehøvdingene og fikk gjennomslag. Før det skjer vil vi fortsette å tape de fleste slag – som også folket til syvende og siste vil måtte ta konsekvensen av og lide under.