Støre en farlig ideologisk fantast?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.02.13

Retoriker er Støre. Prater generelt om det meste – men handlingene hans fra Midtøsten, til Utøya setter spor som skremmer.

Og nå er han blitt helseminister og starter opp på samme måte der. Går inn i en materie hvor han etter min mening operer like skruppelløst som i Midtøsten, tar parti og kjører løpet.  Som vel den eneste statsråd i Europa ruller han ut den røde løper for terrororganisasjonen Hamas og lar store pengestrømmer – rundt en milliard strømme inn i deres korrupte regimer. Det skal visst endatil skje uten revisjon.

Så skifter han «beite» og blir helseminister. Der begynner han med å ta samvittighetsfriheten fra fastlegene – uten at han synes et sekund å reflektere over at samvittighetsfriheten er noe av det innerste i et fritt folkestyrt demokrati.  Skal sam-vitet (hvem vet man sammen med)  gjøres likt på alle nordmenn – trenger man selvsagt ikke noe valg og folkestyre! Dessuten gjelder også det gamle ordtaket at «der alle tenker likt, tenker få meget». Der bruker man hodet til å sette hatten på og knapt noe mer. I noen stater er sam-vitet så smadret av staten at man knapt våger å tenke en avvikende tanke. Da går det som A. Øverland skrev i sin tid: «Når brødet er beskt å smake, og knapt du tør tro din make». Ja da har man kanskje fått det som man vil med sin «Politiske korrekthet og totalitære marxisme».  
Om Støre er slik, eller ideologien gjør han slik, eller hvilken annen grunn det måtte være – så er den i alle fall ikke særlig effektiv og rasjonell – for han vil miste en masse førsteklasses fastleger som avslutter og lar pasientene være uten lege. Mange har enda så vidt mye integritet at de ganske enkelt sier at det er ikke tilrådelig å handle mot sin samvittighet. Dessuten har de avlagt sin Hippokratiske legeed som de ikke akter å bryte. Det skal pasientene være glad for, men tydeligvis ikke Støre.

Det verste er likevel at stortingsrepresentant fru Fjose allerede i syttiåra i likestillingens navn foreslo det samme, å ta fra legene retten til å la være å fremme fosterdrapssøknader.  Da stod jeg på Stortingslista for KrF og reagerte spontant ved å si at om de fastholdt dette forslaget i KrF, kunne de bare stryke meg av lista omgående. Da ble det fart i sakene. Dagen etter kom en sentral KrF-er på telefonen til kona til «inngående forklaringer» – og de rodde seg ut av det på et vis. Senere ble jeg informert om at da hun kom til KrF`s årsmøte i Arendal ble hun nødt til å møte på teppet til de kristne legene der. Kåre Kristiansen sa til meg da jeg en gang nevnte saken for han, at de kom seg klar av den saken, var nærmest et under. (etter minnet) I alle fall ble likestillingsgalskapen skrinlagt, men tydeligvis ikke for godt!

**************

Etterord om abort

FOSTERETS NØDROP OG BØNN

 

1. Jeg er et foster. Hva skal jeg gjøre? 

Mon tro om jeg får se dagens lys? 

Jeg frykter Fastlegen, nå da Støre  

har sagt at Guds Ord skal helt forbys!*
Min mor er verdig, men lite herdig.

Så kanskje er jeg med livet ferdig?  

På sykehuset vil ingen høre!  

Der møter Døden meg med sitt gys. 

 

2. Skal det blir piller, saks eller kniver?

Huff! Skumle leger vil pine meg! 

Om ben og armer de av meg river,

så vil de ei reservere seg! 

Selv om fra avfallets dunk jeg klynker,
I kalde hjerter kun løgn nedsynker!** 

Skal jeg bli råstoff for kosmetikk, så  

mor kan kjøpe meg i butikk?*** 

 

3. Min far har aldri lært å bli voksen.

Han er et barn av en Gudløs tid. 

Men han har drifter, omtrent som oksen
- forfører kvinner med list og flid.

Tenk, jeg som håpet å få en søster,

et kristent hjem hvor min mor oss trøster,
hvor Mor og Far glede sår og høster,
til døden ikke gir dem mer tid.

 

4. Vår Gud har skapt alt som vi kan nevne

og har satt lover for menneskets liv. 

Han vil på dommedag synden hevne!

Alt er blitt lagret i hans arkiv!

Om Konge, Storting og dommer svikter,

vår Bibel like fullt dem forplikter! 

Å, kjære Jesus, du må dem vise:

At du har frikjøpt dem med ditt blod!****

 

5. Ja, kjære Herre, la mine bødler

Få se at du har et annet sinn!

La dem forstå at selv Skriftens tødler

dem bringer bud som de bør ta inn!

Og mens jeg blør fra mitt lille hjerte

og sukker hjelpeløst i min smerte,

lær dem å angre sin store ondskap

Så de i tide kan søke deg!

 

*             «Helseminister Jonas Gahr Støre har bekreftet at fastleger ikke kan reservere seg mot å henvise pasienter til abort.» Avisen Dagen 24.01.2013.

**          Helsepersonell i Norge har fortalt om klynking fra abortfoster i avfallsdunken på sykehuset.

***        Det fortelles at aborterte fostere fra Norge er blitt brukt som råstoff i kosmetikkindustrien i Europa.

****     1 Johannes 1,7: «Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.»

 

Tekst: Ivar Kristianslund, 25.01.??-02.02 2013.

Melodi: «Jeg har en Venn» av Ivar Kristianslund, 2001.