Statens ansvar for å trygge innbyggerne

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.05.13 (Oppdatert 16.05.13)

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser, hos Fylkesmannen i Vestfold, har et innlegg i flere aviser 15.05.13 der han prøver å berolige Vestfolds innbyggere etter at NrK Østafjells 10.05.13 informerte om at innbyggerne i Vestfold er blant dem i landet som føler seg minst trygge. Det er lite konkret Kaisers underbygger sine synspunkter for at vi nettopp er trygge, men det brukes svært mange ord. Kaiser nevner gode rutiner for risikoanalyser, kriseplaner og øvelser. Tåkeprat vil jeg kalle det og jeg skal begrunne det.

22. juli viste oss i klartekst hva staten ikke evner, i følge 22. juli kommisjonen mangler følgende:  VG nett 14.08.12 – «Særlig fordi det ifølge rapporten ikke har skortet på planer eller risikovurderinger for å møte en terrorsituasjon. Det er evnen det har skortet på. Evnen og viljen. Det sitter mennesker i ansvarsfulle nøkkelposisjoner i Norges ledelse som ikke forstår hvilket ansvar de er gitt. En mer skremmende diagnose av kongeriket enn 22. juli-kommisjonens rapport, er aldri blitt stilt.»
Og husker en bare noe få måneder før 22. juli 2011 da gikk spesialstyrken HV-016 i oppløsning ca i januar 2011 - den styrke som var i Danmark og trenet skarpskyting fra helikopter i flere år under hemmelighold i en øvelse kalt: "Sniper training Falcon Eye"!!!

Dagens Justisminister Grete Faremo var svært aktiv i den nedleggelsen så langt jeg har forstått og da som Forsvarsminister. Nå er Faremo, etter 22. juli (!), gitt et økt ansvar som innbefatter også samfunnets beredskap – etter at hun selv, etter min mening, har utvist sterkt sviktende dømmekraft eller muligens kjørt en
ideologisk linje man har vært enige om som ikke tar hensyn til min og din sikkerhet.
VGnett for 10.01.11 lyder slik fra forsvarsministerens årlige tale til Oslo Militære Samfund:  «Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) ber motstanderne av nedleggelsen av Heimevernets spesialstyrke heve blikket. Deres kritikk er preget av kald krig-tenkning, mener hun.»
Og noen flere år tilbake sa Eide, med 30 år som beredskapsrådgiver i Sivilforsvaret:
”Ola Nordmann har alltid vært sånn at ting må skje før vi forbereder oss.”
Så til mars 2001, kunne en lese på hjemmesidene til Direktoratet for Sivilt Beredskap (i dag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i Tønsberg
); ”Det er store svakheter innen sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge. Beredskapsarbeid blir ofte nedprioritert og kjennetegnes ved å være svært fragmentert.”
Jeg ville ikke som Kaiser lagt hele mitt hode på huggestabben for en slik statsledelse!

Videre underrapporterer forsvaret vårt til Storting og Regjering om sin egen stridsevne – noen medier har skrevet om dette flere ganger siste ukene, der pensjonerte generaler bekrefter fakta!

Matberedskapen svikter også totalt – der Kaiser vel også har et visst ansvar som bindeledd mellom fylket og Regjeringen spesielt da opp mot Handels- og næringsdepartementet som har koordineringsansvaret for at Ola Nordmann har nok mat også i krisetider. Matlagre har vi ikke mht beredskap – de ble helt nedlagt vinteren 2003. Vi skulle få nok mat fra EU og «himmelen var skyfri». Flere fagfolk advarer nå på det kraftigste om at vi er på overtid for å reetablere slik beredskap på blant annet korn, såvarer for korn, sukker, salt etc grunnet bl.a. ustabil råvaresituasjon, ustabilt klima og en geopolitisk svært uoversiktlig situasjon.
Norge har ca 40 % selvforsyning på kaloribasis – og de 40 % er basert på mye teknologi, at reservedel lagre er tilgjengelige og at blant annet traktorparken har tilgang på drivstoff og at været gir godt rom for matproduksjon.

Hvilken beredskap som er rundt våre to norske olje-raffinerier bør vi vel ikke diskutere offentlig – men det tar vel et par minutter med raketter å legge disse i grus samt våre oljeinstallasjoner. Desentraliserte lagre av drivstoff er det meg bekjent ikke mye av for eksempel spredt på gårdsbruka – slik at jordbruket sviver i krisetider. Såvarer henter vi, ved kriser, stort sett fra Finland som skal ha 12 mnd lager av kornsåvarer. I mai 2013 har Finnland svart at de ikke har noe å selge av tidlige kornsorter som Norge har spurt dem om pga svært forsinket våronn med påfølgende mest sannsynlig innkortet vekstsesong.

Tidligere statsråd Kåre Kristiansen skal ha sagt: at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet.

Det er god grunn til å be om at flere av våre statsledere finner seg annet å gjøre – de har vært og vil bli en ulykke for land og folk. Det er også en ansatts plikt å informere sine ledere tydelig om alle forhold som er av betydning ellers vil man selv bli ansvarlig for fremtidige ulykker. Dette gjelder også Fylkesmannen når nå statsråd for Landbruk- og mat kommer til Vestfold tirsdag 21.05.13! Da må Trygve Slagsvold Vedum grundig og med stort alvor bringe dette frem i regjeringskollegiet med HMKongen til bords. Alvoret vil uansett møte oss forberedt eller uforberedt.