Solbergs matlager…er tomt.


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 11.11.13

Fra Finansdepartementet kom 8.11.13 «Endring av Prop. 1 S (2013–2014) - Statsbudsjettet 2014». I punkt 2.3.10 - Landbruksdepartementet - Post 70, side 153-154 leser vi:
«Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres

I Stoltenberg II-regjeringens budsjett er det foreslått å bevilge 5 mill. kroner til etablering av et beredskapslager for matkorn. Regjeringen foreslår at det ikke etableres et slikt kornlager. Det er liten grunn til å anta at Norge vil være avsperret fra internasjonale markeder over tid. Norge vil være betalingsdyktige selv ved en betydelig prisoppgang på mathvete, og Norge har i tillegg behov for et relativt beskjedent kvantum.» (…) «Det foreslås at det ikke gis tilskudd til beredskap i kornsektoren i 2014 og at bevilgningen reduseres med 5,4 mill. kroner.» (Uthevinger av red)

 

Til dette er det å si at Stoltenberg II regjeringens 5 millioner også viste en særdeles svak forståelse for hva vi lever av og hvor sensible Norge er for nettopp kornmangel. Det har heller ikke vært en så stor utgang av bønder som under det sosialistiske styre de siste årene!
Solberg regjeringen går for såvidt et hakk videre og skriver: «liten grunn til å anta at Norge vil være avsperret fra internasjonale markeder over tid» og «Norge vil være betalingsdyktige selv ved en betydelig prisoppgang på mathvete».

 

Hva har så partiene lovet i opposisjon og regjeringen på vei inn i posisjon?

1. FrPs Handlingsprogram 2013-2017: «-bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov i ett år»

2. Høyres Stortingsvalgprogram 2013-2017: «av beredskapshensyn arbeide for å styrke selvforsyningen av mat»

3. Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet: «Arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat av beredskapshensyn.»

 

Jeg tror ikke jeg denne gangen skal bruke mer tid på å argumentere for en betydelig opptrapping av å istandsette norske lagre av mat og få de ressursene vi har i god hevd – men henvise til denne 55 minutters dokumentaren vist på NRK: Jorda til salgs
Dokumentaren "Jorda til salgs" kan vise seg å bli den viktigste dokumentaren Erna Solberg og Sylvi Listhaug vil se, om de ser den. Ola Nordmann er avhengig av seriøs medvirkning fra nevnte personer for å unngå sultproblemer fremover. Det er slik at det globale råvaremarkedet for mat er så turbulent at i perioder er det vanskelig selv for nasjoner med stor kjøpekraft å få tak i nok mat på det internasjonale markedet. Dette tiltrer i raskt tempo. (Litt mer info om Dokumentaren
her.)