Skaperkraft på krigsstien?

                                                                                                                                         


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.07.13

 

Igjen provoserer Håland - daglig leder av tankesmien Skaperkraft. For øvrig er tankesmie et merkelig ord i denne sammenheng, som fører tanken hen på det gjenstridige jernet – til en har fått et eller annet smijernsprodukt – ikke noe særlig i nærheten av det man assosierer med Skaperens aktiviteter i den skapte verden og ved Hans Ord noe en ville forvente at denne organisasjonen ville drive med.


Men denne analyse til side. Det som undrer en, er at man retter skytset mot den eldre garde og nærmest ber om oppmuntring. Greit nok ”man skal kappes i å hedre hverandre, og ikke hedres av å kappe hverandre” – men det er da ikke det voksne mannfolk først og fremst skal drive på med i denne uhyggelige åndskamp Norge befinner seg i. Jeg forventer at en slik org. sikter inn på helt andre tema som for eks. basis for den åndelige regiment Bibelsyn og bibeloversettelser. Er utgangspunktet (fasiten) gal, blir resultatet deretter.
Så hadde man vel forventet ett skikkelig oppgjør med oss som kristne som tydeligvis ikke har fungert som ”lys og salt i verden” og at man gjorde som profeten Daniel, tok seg selv med i påkallelsen av Guds hjelp og allmakt. Det ville monnet – i stedet for å drøfte tøvet om alder i striden. Man kunne også gjerne hørt litt bibelsk sant og rett i kampen for gjenreisningen av 1. Mosebok kp. 1-12 hele skaperteologien – hele fundamentet for Skriften.

I den sammenheng burde en kanskje sitere Per Lønning fra sin friske ungdomstid, da han fikk hør at han fikk få noe år på baken før han rykket ut, hvorpå den ordhage ungdom svarte: ”Det blir det samme om en er grønn av ungdom eller grønn av elde.” Nettopp, det er saken. Kom til saken, som Halvard Eika repliserte E. Gerhardsen da han ”slang litt med leppa” om stor-bønder i noen lønnsforhandlinger. Gerhardsen snudde seg til sidemannen og sa: ”Den mannen er farlig”, saksorienterte folk er alltid det.


Nettopp, saken ja, det er den det dreier seg om. Hvor er ”Skaperkraft” med stormøter i kampen om Grunnloven som fedrene ga oss og vi skal feire det forfalskede resultat av snart? De burde lese grundig, for det første Hebreerbrevet13 med beskjed om å gi akt på fedrene (gamle-kara altså) utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro, og deretter lese stortingspresident Jørgen Løvlands mektige tale på Eidsvoll 17. mai 1914. Dere finner den på nettet. Det er andre toner det enn det det legges opp til i dag – men det blir vel litt vanskelig med en tankesmie befolket av flere andre tanker og trosoppfatninger enn Hebreerbrevet 13 sikter til og den ”evangelisk – luthersk tro” Løvland talte om og stod for og takket Gud for.


Nei karer – glem alder og annet tull – og kom til saken. Og makter dere ikke det så følg rådet som stod på et serviceverksted et sted i Oslo for en del år siden: ”Hjelp meg til å holde min munn lukket inntil jeg vet hva jeg snakker om.”