Relatert stoff:
Hva er Marxisme?
(Les her som marxismen og sosialismens åndelige opphav.)

 
Rovdyrgalskap og enøyde biologer


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.07.13

Som tidligere jordbrukssjef i Nedre Setesdal (3 kommuner) har jeg fulgt rovdyrkampen på nært hold og opplevd hvilke plager disse rovdyrfantastene har påført – ikke bare bøndene – men også sivilbefolkingen. Få våger å protestere av redsel for å bli overkjørt og hengt ut av en storsnutet og hardt slående gjeng av biologorienterte mediafolk. Vi ordnet enda til med en større vitenskaplig undersøkelse i Hornnes Vesthei som dokumenterte fullt ut at det var ørn og gaupe som stod for 40 % sauetapene. Det hjalp selvsagt svært lite. I tillegg kommer jo alt viltet de dreper. Siden har vi også fått ulv og bjørn inn i landskapet og en og annen jerv. Bøndene gir opp. Nå er det 2-3 saueeiere i den store heia som før tok i mot 26 besetninger. Heia gror igjen – ikke minst på grunn av alt nitrogenet som regnet sender ned over heiene fra byene og bilene.

På tross av at det er bøndene som gjennom århundrer har drevet en fornuftig forvaltning av jord, skog og heividder - slik at vi har det Norge vi ser - med velstelte jorder, rimelig selvforsyning av mat og råstoffer fra norsk natur og et vakkert trygt kulturlandskap hetses de ut av forvaltningen av sin egen eiendom. Dette kunne folket før nyte i fred og glede, men ikke nå lenger. Selvforsyninga synker drastisk, bondestanden likeså, dyrka jord og store heividder gror igjen og rødlistearter i hopetall forsvinner med synkende beitekultur. (Den svenske biologen Ingløg advarte mot dette for mange år siden i sin oppgave som ga han nordisk Råds pris.)

Nå kommer hver sommer til store deler av bondestanden og sivilbefolkningen i det ganske land – bortsett fra byene hvor flesteparten av rovdyrfantastene har tatt sin tilflukt – med uro og plager og delvis redsel. Jeg har opplevd dem på kontoret i mange år. Slik var det ikke, skal det og burde det ikke være.

Man unders om disse enøyde biologene og deres etterplaprere ikke skjønner sammenhenger eller ikke vil skjønne dem, i tilfelle hvorfor? At de ikke ser sammenhengene – har vi skrevet om en rekke ganger før – så gidder man, kan man bare søke i NKA`s utmerkede database.

Når man soper til side det meste av deres ”vitenskaplige” og politiske argumenter – som stort sett ikke holder vann – står man igjen med de store spørsmål om hva deres dypeste holdninger og agenda er – som man ikke får høre noe særlig om.

Den kjente forfatteren Kaj Skagen skrev en gang en bok som het ”Bassarovs barn” – og skildret radikalernes besettelse, bl.a. om ”animali-seringen av menneskeånden”. Og skildrer hvordan det hele utvikler seg fra moralsk forfall til en ”sortkledd” sparker inn døren (i vår kultur) og med hele sitt vesen inntil intensiteten i sitt blikk sier: jeg er en ulv. Identiteten, (av identifisere), person-likheten (lik med) har gjennomgått en dramatisk forandring - der mennesket og medmennesket er av liten betydning og lite gjenstand for forståelse og omsorg alt fra fosteret til befolkningen ellers. Dette er for så vidt ikke noe nytt. Det er allerede skildret i Bibelen på slutten av kp 1 i Romerbrevet.

De totalitære nasjonalsosialister – ”sortkledd” – utviklet nettopp et menneskesyn som også dyrket rovdyret og foredlet fram en rekke av de mest aggressive hunderaser som vi kjenner og brukte dem i sin terror og krigføring. Det er nok med godt overblikk Kaj Skagen skriver om ”de sortkledde” som sparker inn døren – og ikke tenker på at mennesket er den ypperste skapning som trenger mat og råstoffer for å opprettholde og ta vare på livet. Symptomatisk er det at også nasjonal-sosialismen er på sterk framvokster i Europa sammen med andre totalitære  -ismer og avguderier med et menneskesyn som er noe helt annet enn det kristne.

Nå er det snart på tide å få satt en stopper for denne galskapen – uansett hva som driver det fram – for det fører hele nasjonen i ulykka. Forhåpentlig vil neste Stortingsvalg få vekk noe av galskapen – selvsagt under høylydte protester – for høyrøstet er de – men å ta var på land og folk makter de ikke.