Riksdagskomité om svensk matsikkerhet – hva med Norge?

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.07.13

Nationen nett 29.06.2103 skriver: ”Sverige har intet beredskapslager av mat. En riksdagskomité ber regjeringen utrede behovet. - - - -Riksdagskomité ber regjeringen utrede svensk matvaresikkerhet.” Og videre: ”I en sikkerhetspolitisk analyse ber den svenske försvarsberedningen regjeringen om å utrede matvaresikkerhet i tilfelle en krisesituasjon.”

De begrunner det slik: ”- Usikkerheten er blitt større. Sverige er det land i Europa som importerer mest mat, og siden vi i praksis ikke har noe beredskapslager er matvare-sikkerheten helt avhengig av at transporten fungerer, sier Staffan Danielsson til lantbruk.com.” De mener at transportlinjene er blitt mer usikre for mattransport til Norden. De vektlegger også at økt innenlandsk matproduksjon vil bedre sikkerheten.

Hvis nå praksis følger rapporten og debatten – burde det borge for at svenskene – selv med sitt store jordbruksareal – vil få fortgang i å ta svensk matsikkerhet på alvor.

Men hva med Norge. Sist Stortingsmelding om landbruket som statsråd Brekk stod for hadde sterkt fokus på matsikkerhet. Men intet skjedde. Tvert imot så fortsatte nedbyggingen inntil visse små lyspunkt i sist jordbruksoppgjør.

Landbruket har utredet matvaresikkerheten nylig og anbefalte at man fikk fortgang i oppbygging av sikre kornsiloer og oppfylling av dem – som det var før man med Øyangen på statsrådkrakken solgte unna hele lageret for ca 1 milliard kroner. Flere kroner kostet altså ikke sikkerhet for vårt ”daglige brød.” Noen av oss har mast om dette i årevis. Undertegnede husker jeg skrev en artikkel som het: ”Kjøp korn nå” i 1987 fordi det var mange tegn m.h.t. at ødeleggelsen av verdens naturresurser m.m. økte på. Og hverken Forsvaret eller matsikkerheten er noe man leker med. Maten hører – sier forskningsdirektøren for Bioforsk, Vagstad – hjemme i forsvarspolitikken. Man unders mer og mer om hva som gjør Regjeringen naiv, eller totalt sløv også på dette området, eller om de rett og slett har en skult agenda som kan ha noe med vårt forhold til EU å gjøre. EU – er jo som en høytstående tjenestemann sa – så sterkt at ingen våget å angripe det og de hadde mat nok. Ja, nå ser vi jo etter hvert hva EU er verdt!