Protestfestival – eller del av samme radissuppa?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.09.13

 

Selv ble jeg for noen år siden bedt om å stille i panel i Protestfestivalen, men sa nei. Oftest blir det svært lite ut av slike debatter med lite taletid og andre svakheter ved opplegget.

Siden har jeg vært tilhører to ganger - sist gang i kveld den 3.9. d. å. da vi likevel var i Kristiansand i annet ærend. Debatten ble heller en del av avkristningen i seg selv – som jo hadde som tema om Ap`s avkristning av Norge.

Som forrige gang, så denne gang – protestfestivalen var en stor skuffelse av en rekke grunner. Arrangementet holder rett og slett ikke mål etter vanlig møte- og debattregler.

  1. For det første var aktørene og panelet sammensatt på en måte som ga liten kraft til protesten. Det var Rimehaug fra VL med en heller slapp innledning som lite dro opp de lange linjene om hva Ap hadde gjort mot sentrale kristne tema i Norge og hvorfor. Møteledelsen ved Selbekk fra Dagen var heller slapp og lite uteskende for å få fram viktige sider ved saken. Bl. a. burde han jo ha fraveket debattreglene når man kom inn på sentralt brennbare tema som avkristning av Grunnlovens§ 2, ny familielov – fosterdrapet – i stedet lot han dem hoppe videre. Videre lot han paneldeltagere åpenlyst sitte og le av Hanevold. Han lot kjendisfolk fra salen komme til utenom påmeldte talerrekke med tøv som Svarstad Haugland som hevdet at Hanevold løy om Gr.l. § 2. I panelet satt Ørnhøy (SV), Aarebrot (Ap), Stokkan-Grande (Ap) Fr. Rossavik (Bergen, omtalt som praktiserende homofil), tidligere ordfører i Kristiansand J. O. Skisland før KrF, nå Ap og til sist Jan Hanevold fra Visjon Norge. M.a.o. total ubalanse. Et så ulike parti er overhode ikke interessant i en protestdebatt.
  2. På tross av alle de mediakjente navnene, var salen halvfull av stort sett noe eldre mennesker. Så disse folkene trakk ikke kristenfolket. Det så man også delvis av hvem som kom til i innlegg fra salen.
  3. Så ble salen avspist med 2 minutters spørretid. Hva får en sagt av velbegrunnende spørsmål på 2 minutter. Dette er ren forakt for folket som man sier man dyrker i et folkestyre. Den radikale elite fikk igjen fritt spillerom.
  4. En av debattantene trakk fram tung skyts og gikk Hanevold i møte med at han ikke visste hva han talte om som ikke kunne sitere Gr.l. § 2 rett, og med høy stemme som helst minnet meg om ”hev stemmen, dårlig argument”.
  5. Aarebrot presterte også en merkelig teologi da han sa noe sånt som at det ikke var noe kjernefamilie på Jesu tid. Men kjernefamilien ble jo ikke startet da, men i Paradiset mellom Adam og Eva som var den første kjernefamilie, det første ekteskap og det første samfunn med lovgivende, dømmende og utøvende makt.
  6. Møtelederen var – etter mitt syn – lite på hogget i forhold til tema. Han skulle selvsagt ha avveket opplegget når det virkelig var brennbare spørsmål i for hold til ”avkristning av Norge” når man kom inn på Gr.l.  §2 og Kong Haralds Nei, eller ny ekteskapslov, eller fosterdrapet som er ruinerende for landet også med hensyn på arbeidskraft og realøkonomi (sentralbanksjef Skånland). Men Selbekk fulgte ikke opp slike avslørende brennbare tema som virkelig kunne belyst tema, men hoppet lett videre.
  7. Mer tilfeldig kom jeg til å overhøre et foredrag om H. N. Hauge i relasjon til kvinnen og kvinnens arbeid. Taleren fra Universitetet i Nordland samme dag på Protest-festivalen. Fokus var som nevnt om kvinnen i relasjon fram mot kvinnelig stemmerett i 1913, og en god del om hvordan det åpnet for kvinnelig forkynnelse. Perspektivene var i betydelig grad fordreid etter min mening – og med hensyn på kvinnelig forkynnelse, så ble den ganske tidlig stoppet som en uting, stridende mot Skriften sier biskop Bang i den første Haugebiografien fra ca 1875.

 

Har ikke protestfestivalen mer å fare med som en protesterende festival mot tidens motetanker og holdninger, fungerer den aldeles ikke som en protestfestival, men snarere som en befestning av moteriktige meninger og sementerer dem under dekke av opposisjon!