Om Stålsettutvalget. Frankfurterskolen og 68-erne snart i mål med sin kulturrevolusjon.


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.01.13

Er det noen som er overrasket over «Stålsattutvalgets» anbefalinger om det fremtidige Norge? Da har du sannelig ikke fulgt med de siste decennier.  Det er nesten identisk med det du kan lese under. Nå skal alt verdsliggjøres eller legges under det multireligiøse og multikulturelle.
Vår gamle kultur med offentlig liv og institusjoner skal saneres etter at Grunnlovens § 2 er fjernet. Banen er fri.

Nå foreslår Stålsettutvalget:

1.      Brudevielsen skal i sin helhet utføres av det offentlige hos byfogden

2.      Begravelsen skal ut av kirkens grep

3.      Alle trossamfunn skal likestilles også m.h.p. tildeling av offentlige midler

4.      Pengestrømmen får band med seg om likestilling i styrene for trossamfunnene

5.      Ja til andre religioners klesdrakt etc på offentlige uniformer og institusjoner

6.      Norge skal være et «mangfoldig trosrom»

7.      Sykehus og fengselsprest er ok, men skal suppleres med representanter fra andre religioner

8.      Bønnerom av forskjellig merke bør man ha osv. osv. M.a.o. skal staten, det verdslige regiment – gjøres reint for alle rester av «evangelisk luthersk» tanke og symboler og praksis – og det kommer ikke til å stoppe der – om ikke kristenfolket nå våkner, forstår og går til motoffensiv i valg og egne opplegg.

Dette er bare en endelig fullbyrdelse av Frankfurtskolens kulturrevolusjon som n.form Edv. Bull satset på i 1923 og 68-erne nå fullfører og gjør Norge til en totalt sekulær stat.

Frakfurtskolen startet sitt onde arbeid i Frankfurt i Tyskland  rundt 1920. Røttene var ned i Den franske revolusjon med «Frihet, likhet og brorskap» et regelrett tyveri fra Kirken hvor det lød: «Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker» Derfor sa fru Thatcher nei takk til Mitterrand på invitasjon til feiringen av 200 års jubileet for den franske revolusjonen med ordene: «Nei takk, det ble så lite brorskap av det.» Det ble blodbad og Napoleonskriger. Videre sugde Karl Marx ånden fra revolusjonen og Darwins evolusjonslære, og så medvirket Freud med sin ondskap etter hvert. Dette supet Frankfurtskolens filosofer i seg, De utviklet  ideologier og Frankfurtskolens ny-marxisme  og kulturterror  for å få til sin «Kulturrevolusjon» som jeg har skrevet grundig om i «Politisk korrekthet og totalitær ny-marxisme.» (Off. flere steder) Dette åndelige gudsbespottende svineriet var det som n. formann i Ap Edv. Bull slurpet i seg i 1923 da han sa følgende, sitert fra «Skal kristendommen ut av skolen» av Bjarne Hareide , Lutherstiftelsen. 1956 s. 18-19 og 26 m.fl.

1.      Først skriver han at deres angrep på kristendomsfaget aldri lyktes skikkelig fordi «Så lenge Grunnlovens § 2 stod ved makt, hadde det ingen hensikt å drøfte et slikt forslag i skoleloven. I grunnen er det denne grunnlovsparagraf alle forsøk på å sekularisere skolen den juridiske vei har strandet. Her stanget alle radikale skolepolitikere hodet mot muren. Den grunnpilaren er ikke så lett å rydde av veien»
Men jammen greidde man det i 2012 på grunnlovsstridig (§ 112) vis med KrFs hjelp og en slumrende kirke og organisasjoner! Så sier E. Bull:

2.      I boken «Kommunisme og religion» (1923 merk årstallet) skriver han: «Det har for så vidt  ingen hensikt å kjempe mot religionen, den er bare en «overbygning» til de økonomiske og sosiale forhold. Når disse forandres, skifter også ideologiene og livssyn Altså, bare det klasseløse (likestilte red. anm.) samfunn blir gjennomført, vil kristendommen falle bort av seg selv.»  Og så fortsetter han med følgende tirade som er helt i tråd med Frankfurtskolen som 68-erne bygde videre på:

3.      «Kirkens maktposisjon i samfunnet ligger i skolen, der når alle våre barn og innpoder dem sin moral og ydmykhetslære. Derfor må kirken bekjempes først og fremst i skolepolitikken.» Videre direkte sitat fra E. Bull:

4.      «Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregisteret.

5.      Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak» Så langt Bull. Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i norsk hverdag når man kan en del historie og kjenner norsk historie som bygde landet fra Hans Nielsen Hauge, via venstrehøvdingene i det nittende århundre.

6.      «Hele skolen må gjennomsyres av den socialistiske tankegang. Eneste måten vi kan nå dette på er, så vidt jeg kan se, at der bare ansettes socialistiske lærere, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst. - - Skolepolitikk er klassepolitikk» Det har de også gjort. Dette kaller Bibelen djevelskap.

7.      Går man så tilbake til Frankfurtskolens filosofi og program som Edvard Bull var en av de første i Europa til å ta til seg og innføre i Ap`s politikk – det ser man jo bla. av at det første Einar Gerhardsen gjorde etter krigen var å ta Indremisjonens lærerskole i Oslo i 1948. Så tok 68-erne over.  Etter det har det gått slag i slag, bit for bit – men så vidt sakte og pent at man fikk dysset kristenfolket i søvn inntil man endelig fikk fjernet Grunnlovens § 2 som var den store sperre. At det ble gjort et grovt Grunnlovsbrudd i henhold til Gr.l., § 112 (mot Grunnlovens ånd)  synes ikke å affisere det store flertall 

8.      Så kommer Stålsettutvalget - som jeg fristes til å kalle Stålsattutvalget fordi de synes fullstendig forherdet i forhold til det norske folkeflertalls tro og tanke, vår historie og kultur gjennom hundrede av år og alt det gode denne har brakt oss. Nå gir man dette til beste for avguderiet etter oppskriften i Bibelen om det tomme hus som blir rebesatt av syv onde ånder.

9.      Hva vil de?  Jo nettopp det som E.Bull sier; verdsliggjøring over hele rekken av vårt offisielle liv – og kirke og org. Lederne sitter tafatte og lar det skje – år ut og år inn. De synes lammet. Fordi hele skaperteologien fra 1. Mosebok kp. 1-12 ligger stein død hos teologene, som er og var livredde for vitenskapen, så blir all denne ondskap begått mot folket vårt fra den enkeltes sjel, til familien og nasjonen (Ap.g. 17) Derfor har Frankfurtskolen hatt lett spill på tross av iherdige protester fra en del av oss som fikk en heller ubli behandling endog av våre egne. Menneskefrykten har tatt over der Gudsfrykten skulle rådd grunnen. Man møtte ikke opp med en bibelsk fundert apologetikk helt fryktløst som bl.a. Paulus i Aten, og de mange frimodige vitner etter dem. Så gjøres den norske misjonsbase gradvis om til en terrorbase som hyser alle slags terrorister som slåss i Syria o.a. steder, og gjør barna våre til nyhedninger.

10.  Hva gjør vi nå? Ja, først og fremst må nevnte grunnlag i Bibelen (skaperteologien) gjenreises for når det grunnlaget svikter, raser hele Bibelens tro- og tankeverden.  Virkemidler har vi. I flere år nå har AKF Krossen Media gitt ut vektig og god litteratur om saken. Nylig kom svensk GENESIS ut med en glimrende serie på 5 DVD-er. Andre har reist rundt på Sørlandet og samlet masse ungdommer som er aldeles forslukne på slikt stoff og blir henvist til vår litteratur og flere australske, britiske og linker i USA som Answer in Genesis. Ungdommen kan engelsk og er ikke dumme. De skjønner at de er i ferd med å bli forført – ser det i samfunnet og hater denne ondskapen.

11.  Konkret videre: Barna må reddes fra den offisielle skole ved friskoler – hvor man selvsagt også angripes. Da får man stå fast koste hva det koste vil. Det gjelder himmel eller helvete for de små, og deres og vår framtid den tid vi ennå skal være her.

a.      Ekteskapet har AKF sagt med solid dekning i Bibelen er en sak mellom kirken og familien. Det ble innstiftet i paradis og har - helt opp til 1600-tallet vært en sak mellom kirken og hjemmet. Det kan det selvsagt være også i dag– slik at man ikke «gifter» seg under den uhyggelige ekteskapsloven i likhetens navn. Be om vårt hefte og brosjyre av cand theol Jørgen Glenthøy.

b.      Forkynnelsen, dåp og nattverd er det ikke noe problem å fortsette med i bedehusene. Skulle vi invaderes også der kan en trekke seg tilbake til våre store og gode hjem. De har i flg C. Fr. Wisløff betydd mer for kristendommen i Norge enn alle våre møter og arrangementer til sammen.

c.       Skal forkynnelsen nå inn, må kristenfolket igjen begynne å lese Bibelen hver eneste dag fra begynnelse til slutt – samt ta med seg Bibelen på alle møtene. Og man skal ikke bruke en hvilken som helst Bibel. Den aller tryggeste er 1930 oversettelsen som enda er i handel.

d.      Så bør kristenfolket samle seg til et virkelig framstøt i mediaverden nettopp på «evangelisk – luthersk grunn» for at Bibelens Ord og tankeverden skal undervises i sin fulle dybde og helhet gjennom alle de kanaler som den moderne mediaverden stiller til rådighet. Skriftens betydning for den enkelte til familie, menighet, samfunn og nasjon må på banen igjen også når det gjelder offentlig administrasjon som nå beveger seg fra frihetens folkestyre til embetsmannsvelde ved rådmenn.. Se relasjonsskissen.

e.        Dessuten kan Ordet gå fra mann til mann som før, men da må man bruke tiden til noe annet enn NRK og norske media med underholdning, sport osv. Tiden og fremtiden er for dyrebar til det.

Så er det mye annet som kristenfolket må tenke gjennom og utarbeide alternativ til så man kan bevare friheten og ta vare på hverandre og huske – som de gamle at «Gud er attåt.» De som gikk foran, stolte på Gud og han stred for dem, og de seiret igjen og igjen i Bibelen i Europas, Nordens og Norges historie. Gud er den samme i dag bare Han finner et ydmyket og ringe folk som søker Han i Ordet og bønnen og lydig etterfølgelse.  Husk å be over 2. Keønikerne 20!

 

Etterord:
DEN NYE KULTUREN som er skapt på basis av ”politisk korrekthet” og ”kulturterrorisme” er uten bærekraft, totalt undertrykkende og kristendoms-fiendtlig i alt sitt vesen for enkeltmennesket, familien og nasjonen. Den skulle vært bekjempet av Kristi stridsmenn i bønn og arbeid. Det er ikke blitt gjort – derfor er vi der vi er i dag. Nå bør Daniels bekjennelse, bønn og nåderop lyde fra enhver kristen sjel, før misjonsbasen Norge går under! ”- i det vi omstyrter tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud og tar en hver tanke til fange under lydighet mot Kristus.” 2. Kor. 10, 5. ”- og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder,-” 1. Pet. 3, 15.