Nytt kvinnestyre med lik i lasten

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.09.13

 

Valget er over. Folket har talt. Hva sa de?

Jo, at man vil la seg styre videre uten noen Herre i Grunnloven som skal gi oss den RETTE frihet og orden etter Sin vilje, slik som det har vært i Norge rundt tusen år. Man kaller det frihet å la mange avguder innta landet. Man debatterte økonomi og fordeling og pratet om verdier – uten å snakke konkret om SANNHET og de verdier som bygde Norge. Man vil ha en konservativ regjering som har kuttet de fleste virkelig fundmentale bånd til vår historie. Folket vil ha et kvinnestyre stikk i strid med profeten Esaias kp. 3-4. Menneskehjertet er fremdeles det samme. Eldgammelt og umoderne, ja vel, men hvordan er Norge blitt etter kvinnestyret startet med Gro Harlem Brundtland. Har Norge u-år på menn, så mente Håvamål at det var det verste uår som kunne ramme landet.


Ulovlig og i strid med Gr.l. § 112 har man smadret den konfesjonsbundne Gr.l. som var bundet til ”evangelisk-luthersk” og laget noe sludder om kristen humanisme. Dette brukte også kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsen (1913-1986) og fikk endret skoleloven og dermed avkristnet skolen på sikt. Dette forsvares av de aller fleste og alle vil ha regjeringsmakt om man bare kan få den – uten å tenke over at man da administrerer denne praksis og blir medansvarlig for fosterdrapet og mye annet. Loven gis og forandres av Stortinget – glem ikke det.

Homofolien ble også sopt under teppet i valgkampen, osv. osv., man debatterte stort sett noe helt annet enn det som virkelig kan sikre hjem og familie og nasjonen og dens fundamenter. Endog barnetallet ”De barna vi må savne” (sentralbanksjef Skånland) debatterte man ikke konsekvensene av, selv om det vil ramme realøkonomien og arbeidskrafta vår dramatisk – som det allerede gjør i Middelhavslandene.


Siden man har avskrevet Gud og sendt Han ut av vårt fundamentale lovverk, samt trosser Hans vilje i en rekke sektorlover som opphøyer folkesynder til lov, fortsetter med kvinnestyret – så kan man selvsagt innbille seg at dette var en stor seier og at nå skal ”alt gå så mye bedre”. La oss vente å se. Jørgen Løvland – en virkelig nasjonsbygger - trodde ikke man kunne bygge og styre en nasjon uten Gud da han i 1914 ved krigsutbruddet utbrøt: ”Dei hev mista vitet og Vår Herre”  eller Ludvig Hope i 1940: ”Like brått som uventa kom stormen over oss. No er me og kome under domen, og eg trur straffa vert hard og lang”. Endog en mann som Hope hadde ikke tatt signalene i denne verden – tidens tegn i Tyskland – heller ikke Hallesby – mens Ronald Fangen og sir W. Churchill - som god sionist  - hadde forstått hvor livsfarlig det var når Gud ble kastet ut av samfunnets ledelse og lovverk.

Hermann
Göring kalte en dag inn de ledende jurister i Tyskland og forklarte dem at nå satte de strek over tysk rett – nå var det Der Führers vilje som var tysk rett. Da gikk det kaldt nedover ryggen på Ronald Fangen og han holdt bl.a. foredraget ”Nasjonalsosialisme som ny religionsdannelse”. Ingen interesse blant folket, men han var den først norske forfatteren tyskerne tok da de kom til Norge. Mangt annet fra historien – merkesteinene – kunne vært nevnt – men det er man tydeligvis ikke interessert i på sine mange skritt mot fremtiden – uten noen tanke på at neste skritt kan være i løse luften hvor grunnen svikter.

 

Så har vi nok en byfigur fra Oslo som skal redde klimaet og verden: herr miljø Hansson som representerer De Grønne (MGD) fra steinrøysa Oslo. (utdannet biolog fra NTNU med hovedfagsoppgave om isbjørn) Om han har røtter ned i Die Grünen (med Rudi Dutschke og Joschka Fischer) i Tyskland som det nasjonal-sosialistisk redigerte STERN ga stor oppslag og vi sloss hardt mot i åttiåra – vites ikke, men Oslo stemte han inn. Så vidt vites - uten særlig tilslutning fra Norge for øvrig, de som enda bor i det grønne og tar vare på det. Ikke særlig tillitsvekkende og fremtidsrettet spør du meg. Han har jo allerede market seg som rovdyrtilhenger som rensker skogene våre for sau og matvilt – samt at en rekke rødlistearter forsvinner med beitekulturen. Byene spyr for øvrig ut eksos fra sine mange køer, støv og store energimengder og leder an i kriminalitet – samt at Oslo byrett for en del år siden opplyste at oppvekstmiljøet i Oslo var ødelagt.
En gammel bygdemann jeg traff på Knaben kommenterte rovdyrutviklingen slik: Slik går det når byfolk skal styre landet. Enkel og sann observasjon.

Gammelrektor på en hagebruksskole sa det slik: Byene vil forfalle etter fire generasjoner om de ikke får friskt påfyll av folk fra landet. Heller ingen dårlig observasjon. Det skal bli rart å se om mannen fra steinrøysa har noen forståelse av ”beskytt og produser” slik at man får noe å leve av og miljø til å leve i. Det er skogene og plantedekket som gir vannhusholdning, surstoff og miljø til å leve i – men gjenreisning av verdens skoger er det få som snakker om ettersom mer enn ½ av verdens befolkning nå bor i byer.

 

Sigrid Undset fikk Nobels litteraturpris i Stockholm - i 1928 – og ble viste Gamle Staden hvor man forventet noen hyggelige ord om staden. Hun sa:
”Jeg liker ikke byer jeg”. Det er det mange av oss som heller ikke gjør – og tar konsekvensen av det ved å bo og bygge i det grønne. Hvem som startet den første byen i verden kan du lese om i 1. Mosebok kp 4 om den lovløse og hjemløse på jorden og drevet bort fra Herrens åsyn og bygde byen Hanok. Det ble ingen lykke i den byen langt borte fra naturretten.