Tekstboks: Relatert stoff:
Ressursene i Verden og i Norge

 

Ny målemetode for sult i FAO

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.04.13

For de fleste nordmenn som daglig legger seg gode og mette og kommer til å stå opp til en frokost som igjen bugner av nok brød, egg, melk, frokostblandinger etc etc så er det omkring 1 av 7 mennesker i verden som sulter. Det tilsvarer at 715 000 nordmenn sulter.

Og for en mett nordmann kan en nesten sette maten i vrangstrupen når en leser følgende fra Landbruks- og matdepartementet 19.03.13:

«FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har tatt initiativ til et pilotprosjekt, Voices of the Hungry, som skal måle sult og usikker tilgang til mat på en raskere og mer presis måte.

De første feltforsøkene vil bli utført i Angola, Etiopia, Malawi og Nigeria. Den nye metoden bygger på innsamling av informasjon fra mennesker som er rammet av usikker tilgang til mat, og skal gi et bilde av hvor omfattende og alvorlig situasjonen er. Informasjonsinnsamlingene skal gjennomføres årlig og i samarbeid med spesialister fra Gallup Inc. Les hele saken hos FAO.»


Åpner du så saken hos FAO kommer det opp en liste over spørsmål som dette pilotprosjektet skal benytte i sin innsamling av «sultdata»:

I løpet av de siste 12 måneder, var det en periode, på grunn av mangel på penger eller andre ressurser der:
1.    
Du var bekymret for å gå tom for mat?
2.    
Du var ikke i stand til å spise helsebringende og næringsrik mat?
3.    
Du spiste bare noen få typer mat?
4.    
Du måtte hoppe over et måltid?
5.    
Du spiste mindre en du trodde du skulle?
6.    
Ditt hushold gikk tom for mat?
7.    
Du var sulten men spiste ikke?
8.    
Du gikk uten å spise en hel dag?

 

Når vi så leser gjennom spørsmålene rinner det en i hu versene i Matteus evangeliet kp 25:

31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.
32 Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene,
33 og han skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre.
34 Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!
35 For jeg var hungrig, og I gav meg å ete; jeg var tørst, og I gav meg å drikke; jeg var fremmed, og I tok imot meg;
36 jeg var naken, og I klædde meg; jeg var syk, og I så til meg; jeg var i fengsel, og I kom til meg.
37 Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre! når så vi deg hungrig og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke?
38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og klædde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?
40 Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot meg.
41 Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra meg, I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!
42 For jeg var hungrig, og I gav gav mieg ikke å ete; jeg var tørst, og I gav meg ikke å drikke;
43 jeg var fremmed, og I tok ikke imot meg; jeg var naken, og I klædde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og I så ikke til meg.
44 Da skal også de svare ham og si: Herre! når så vi deg hungrig eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente deg ikke?
45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot meg.
46 Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.