Norsk sogneprestinne kunne vært tilsatt i Sodoma og Gomorra?

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.07.13

Vi vet at Sodoma og Gomorra gikk under i svovel og ild. Vi husker at Lot skyndte seg til Soar og så står det skrevet i 1. Mosebok 19, 23-25: «Solen var gått opp over jorden da Lot kom til Soar. Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken.» (…) Og om Abraham fortelles det i vers 28: «Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg opp fra landet som røken fra en smelteovn.»
«Hovedsynden» i disse to byer var homofilien. Gud så i langmodighet med dem for sin nådes skyld, men det kom til en grense for synden, der Han ble tvunget til å sette en sluttstrek, fordi Gud er Hellig og Sannferdig. Den dag i dag finner man meget ren svovel i dette  området! I Gomorra er (ligger i nærheten av fjellplatået Masada ved Dødehavet) landskapet er bygd opp av helt globalt unike lagdelte askelag ispedd svovelkuler.

 

Så leser vi om sogneprestinnen Elisabeth Varnes i Skjeberg i Østfold som stiller opp og utfører en forbønnshandling i Risør kirke av et homofilt praktiserende par nå i juni. Leder av KrF, Knut Arild Hareide, stiller opp i bryllupet og bidrar til «fest og hygge» for paret som bryter Guds skaperordning. Sognepresten har selv tidligere brutt Guds skaperordning og bryter daglig Guds skaperordning i og med at hun mot Guds Ord lot seg ordinere til hyrde og praktiserer dette. Og av det følger det neste brudd der hun holder en forbønnshandling for det nevnte par – det kan ikke være forbønn i Guds navn hun frembringer, for Gud sier følgende:

«Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på seg selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.» (Romerbrevet 1, 26-28, les resten selv)

Varnes uttaler til dagen.no 13. juni 2013 «– Mitt anliggende er at de ønsker å legge sin fremtid i Guds hender. Jeg vil be om at de skal lykkes i det, og at Gud tar vare på dem slik de er skapt.»

Leser du Guds Ord sitert over ser du at Varnes ikke taler sant. Hun villeder i stedet mennesker til den evige fortapelse. Hun taler ikke omvendelse fra synden ved nåden i Kristus, men bidrar til å sementere et dødens budskap. Slik taler ikke et menneske som av Gud har lært å elske synderen, men ikke synden!