Norsk korsvimpel


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 18.11.13

For de som har en flaggstang som de sjelden eller aldri benytter seg av muligheten til å heise flagget
i kan en korsvimpel eller en flyndrevimpel være en god løsning. Da bør man velge en vimpel med korsmerket i.

En korsvimpel festes sideveis og henger ned som et flagg når vinden stilner. Du ser den nedenfor til venstre.

 
Derimot vil det som benevnes en flyndrevimpel i utgangspunktet festes slik at den henger ned i korsretningen.
Den kan også ha benevning som «flyndrekorsvimpel» eller «korsvimpel med tverrstang», men har som posisjon
at korset i utgangspunktet har riktig posisjon.)

 
 

 

 

 


Grunnlovsjubileet 2014
Vi nærmer oss 2014, 200års jubileet for Norges Grunnlov. I Grunnloven var
korsets merke helt sentralt i § 2 inntil Stortinget 21. juni 2012 vedtok å fjerne
«evangelisk-luthersk» og sette inn de ikke konfeksjonsbundne ordene
«kristendom» og «humanisme», det siste ordet sier oss at Stortinget satser
på å bygge den nye Grunnloven på menneskelig tankegods. Vi fikk altså
en stille revolusjon der Grunnloven, mot sin egen § 112, ble endret mht
«Grunnlovens Aand». Dette var et lovbrudd gjort av Stortinget på sitt
eget lovverk som konstituerer Stortingets legitimitet!  Dokumentasjonen
finner du her:
Grunnloven er rett av første rang.)  

Et godt signal er da, om en ikke benytter seg av selve hovedflagget, å benytte seg av en korsvimpel!
Det sender et signal til omverdenen om at Kristus er oppstanden og minner oss om Norges historie
gjennom lange tider.

Av egen erfaring kan det være svært vanskelig å skaffe slike vimpler i vanlig butikk, men de kan bestilles
på Internett for eksempel: HerKristiansand Flaggfabrikk as eller Oslo Flaggfabrikk.