Norsk el-strategi er farlig

 
 Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.08.13

 

Artikkelen under som er hentet ned fra debattsiden i Norge I Dag og er i hovedsak riktig. De som ønsker det, eller husker det, vil finne flere artikler om denne utviklingen på databasen til Norges Kommentar-Avis om en søker der.

Saken er den at dette spillet begynte før 1996 – men det var først da jeg ble oppmerksom på det da kraftfolkene innkalte til et møte med bøndene på Evje for å få dem med på å gi grunn for ny kraftlinje fra Holene til Sørlandskysten. Brokkelinja ville da bli 80 m bred. Salgsargumentet var at de måtte styrke linja til kystbyene – men da jeg fikk se kartene deres var det trukket flere streker (kabler) til England, Emden m.fl. Mitt spørsmål var da om ”det betydde dårligere og dyrere strøm til norske forbrukere”? Til det kom en ung dame fram – de regnet vel med at hun skulle være en slags bølgebryter – som ikke ville bli utsatt for virkelig hardkjør. Det ble svart noe bla, bla, - og jeg gjentok spørsmålet med omtrent samme resultat - hvorpå jeg konkluderte med at det ”ble dårligere og dyrere strøm til Ola Nordmann.”

 

Sannheten var nok at de allerede da hadde sine strategiske planer klare for å kapre norsk vannkraft for kraftselskapene og EU – uten noe særlig tanke for nasjonen Norge. Her var det overordnede tanker som gjaldt: penger og EU-samspill.


Deres salgsargument er dette de maser om om og om igjen. Vi har periodevis for lite strøm og må ha kabler for å få nok. Dette må de vite er rent tøv. Hadde de kjørt de store regulerings-magasinene som før – hadde vi hatt god sikring av ren og god kraft til Norge. I tillegg kommer selvsagt alle småkraftverkene og vindkraften og flisenergien som nå bygges ut. Men vi skal presses inn i EU med lover og mer og mer av våre ressurser og næringsaktivitet – og dette stikk i strid med hva snart enhver nå må skjønne: EU ligger på sotteseng. ”Lysene slukkes nå over Europa,-”.

Hva da med eksporten av el til Europa og de rådyre kablene når hjulene sakte men sikkert stopper opp på Kontinentet av mange årsaker. Ikke minst det som sentralbanksjef Skånland påpekte i Aftenposten 2001 i ”De barna vi må savne” som ville resultere i kraftig reduksjon i realøkonomien og arbeidskraft situasjonen, og kulturelle problem som ikke han tok opp. EU – for ikke å si de katolske stater i Syd - kan ikke reise seg igjen med et reproduksjonsnivå på rundt 1, og det kontinentale Europa ligger ikke mye høyere. Norge ligger heldigvis rundt 1,9 på grunn av de kristne.


At man selger denne ruin av en – også kalt miljøpolitikk – med miljøargumenter - er mer enn tåpelig. Hard opp- og nedkjøring av bassengene lager selvsagt store erosjonsproblemer, masse som fyller opp elver og innsjøer. Skvalpekjøringa går selvsagt brutalt ut over fiskebestandene i elvene – og pumpestasjonene som nå bygges på Tonstad/Sirdal – er langt fra miljøvennlig. Der kjøres vannet opp i høyden i retur flere ganger om nettene med billig strøm fra Kontinentet. Vannet blir selvsagt varmere og varmere og danner tåke som legger seg i dalbunnene og flyter videre mot kysten. Endelig kommer som ”rosinen i pølsa” at vi rike nordmenn belastes hele risikoen med disse ville u-nasjonale planene – som kan bli ganske tøffe om Kontinentet kollapser – oljefondet likeså – og vi sitter igjen med regninga for kablene m.m. av denne infrastrukturen for olje, gass og el-kraft.

Bedre blir det selvsagt ikke med den harde konkurranse man må påregne fra russisk gass i rørgaten i Østersjøen til Europa – og Syd-Europa får olje og gass fra de store feltene som nå åpnes i Middelhavet.

Hvor store risker har styresmaktene lov å ta på vegne av det norske folk uten å spørre dem?

 

* * *

 Norsk vannkraft til EU? (Av Odd Handegård - 31.07.2013 09:16)