Relatert stoff:

Norsk fossekraft truet

 
Norsk eierskap før og nå

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.08.13

 

Man klager over at mer og mer av norsk industri, skipsflåte, energi og kapital m.m. flagger ut – for å forbedre bunnlinja bl.a. for aksjonærene. Mange av dem har for øvrig mer enn nok fra før. Folket synes å komme i annen rekke.

 

Men har man egentlig noe å klage over – der de fleste av dem har vært med å melde oss inn i EØS med tilhørende avtaler som reduserer Storting og nasjonal styring til et minimum. Ytterligere forsterkes utflaggingen av at man har kastet seg i armene på markedstenkningen – også med de varer som man er helt avhengig av i krisesituasjoner – noe sir Winston Churchill var sterkt i mot. Det på tross av at han var en sterk tilhenger av frihandel, men han satte ikke sitt folk i den ytterste fare for en god handel!

 

Som sagt, hva har man å klage over – når man selv har vært med på å lage et system som åpner opp for å tjene kapitalen og i langt mindre grad folket med arbeid og inntekter osv.

Hadde de kunnet sin historie, hadde de visst at dette har Ola Nordmann opplevd før både i de fire hundre år under Danmark og det siste hundre år under Sverige.

 

Men da vi fikk vår frihet i 1905, var noe av det første Michelsen og Løvland m. fl. sørget for, så var det å sikre norsk eierskap og styring over norske ressurser og virksomheter. Senere sørget man for en fyldig lov som sikret dette: Industrikonsesjonsloven av 1917. Men jeg er redd for at de fleste politikere av i dag ikke har anelse om at en slik lov har eksistert. Da er det noe helt annet med engelskmennene som tar vare på og bruker lover flere hundre år bakover.

 

Men hva sa så industrikonsesjonsloven av 1917. Jo, for eks dette om bergverk i § 11:

”Uten konsesjon kan ingen andre end staten, norske kommuner og norske statsborgere samt korporasjoner, stiftelser, aktieselskaper og andre selskap med begrenset ansvar, som har helt norsk styre med sæte i Norge,-”  skaffe seg eiendomsrett osv. Vi finner omtrent det samme i Kp III ”Anden fast eiendom.”
Folkene som ga oss slike lover, hadde forankring i naturretten og kristen tenkning som tenkte nasjonalstat og det å ta vare på sitt eget folk som sitt første ansvar – ikke det internasjonale og globale.

 

Videre: hvorfor laget man slike ”diskriminerende” lover som ga forrett til innenbygdsboende fremfor utenbygdsboende, innenlandsboende i forhold til folk fra utlandet. Jo, selvsagt fordi de hadde egne ressurser som de skulle forvalte for å ta vare på deres liv. Dessuten visste alt sunt folkevett at de som bodde nærmest ressursene og aller helst eide dem selv – ville være de sikreste og beste forvaltere av ressursene til beste både for dem selv og sine og det fellesskapet vedkommende ellers hører til.

 

Dette er da normalt folkevett – i strid med moderne markedstenkning – som opphavsmannen selv - sentralbanksjef Greenspan selv innrømte at han hadde tatt feil da han anbefalte og arbeidet for å slippe markedskreftene løs. Her har våre sentrale politikere et solid opprydningsarbeid å gjøre for det norske folk – før utlandet tapper oss helt. Det hadde vært så mye bedre om de nå hadde nyttet vår rikdom til å bygge opp infrastruktur av vei, jernbane ikke minst som politikere før oss gjorde – samt industribedrifter som fikk nyte godt av våre store energiressurser – slik at vi var godt rustet for de nedgangstider som knapt noen tror Europa og verden makter å komme seg ut av igjen. Til det har grådigheten vært for stor, den skapende kultur for utvannet og barnetallet så lavt at folket forgubbes og god arbeidskraft blir en alvorlig mangelvare.