Norges Kommentar Avis: Norges eldste kristne rene nettavis?

 


Av redaktør Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.09.13


Norges Kommentar Avis www.Kommentar-Avisa.no ble startet i 2004 og har nå rundet 10 år i god form og er kanskje den eldste rene kristne nettavisen i Norge. Det er gode besøkstall vi registrerer og tellerverket for den enkelte dag varierer fra flere hundre viste sider til flere tusen. Uken igjennom legges det stadig ut nye artikler av faste skribenter og en del gjesteskribenter.

 

Da redaktøren sluttet som jordbrukssjef i Nedre Setesdal hadde jeg gjennom mange år observerte en rekke alarmerende fenomen fra den innerste individuelle utvikling, til utviklingen i menighet og samfunn. Dette måtte en prøve å gjøre noe mer med. Allerede fra 1985, da jeg tok over som sekretær i Akademi for Kristen Folkeopplysning (AKF) brukte en mye fritid og krefter på å bygge AKF om til en mer slagkraftig mediebedrift. Vi overtok bladet LYS som bare var på 4 og 8 sider med fire nr i året og 1 800 abonnenter samt Morsdagsheftet. En utviklet det til fast 5 nr i året og 24 sider. Kapitalen var heller dårlig kr 50 000,- var det hele, men med mye dugnad, bruk av moderne teknisk utstyr og ikke minst at vi tok over all layouten selv – som kostet kr 37 500,- bare for Morsdagsheftet og noe mindre for de fire nr av LYS – ble det spart store summer. Vi trykte også LYS selv i mange år.  Kapitalen er nå så vidt god at vi kan investere i de maskinene vi trenger, dette også takket være mange trofaste lesere og giver i gjennom mange år. Nå rundet AKF 60 år også i rimelig god form.

Vi sender fremdeles LYS til godt 3 000 abonnenter over hele landet og litt andre steder i verden. Morsdagsheftet trykker vi fremdeles i 9 000 eks. som blir vel mottatt av abonnenter og selgere over hele landet. Men vi skulle gjerne utviklet AKF videre – men det koster og krever kapital og flere menn som ser alvoret og vil delta i kampen for å få sannhet og rett inn igjen i menneskets relasjon til GUD, til medmennesket i familien, menighet og samfunn, og i relasjon til forvaltningen av naturen. Disse tre hovedrelasjonen lever og virker alle mennesker i. Disse relasjonene må bygges på den RETTE frihet og orden som har sitt fundament i ”evangelisk-luthersk” tro og tenkning og ikke alle de religioner, ideologier og ismer vi innvaderes av. Kun det gir fred og bærekraft. Her må man drive et skikkelig kristendomsforsvar samtidig som en forkynner den hele Skrift ut i folket med alle de media som dagens Norge byr på. Det er dette vi må få til og videreutvikle – ikke minst for våre barn og barnebarn om verden ennå skal stå en stund til. Vi følger Luther i dette også: ”Om jeg vet verden går under i morgen, planter jeg mitt epletre i dag”. 

 

Vi oppdaget enda en del fenomen, nemlig at det ble trangere og trangere å slippe til i landets medier og nå ut til folket. Det ble vanskeligere og vanskeligere å få ut det en hadde på hjertet når en ville tale og skrive noe ut fra ”Grunnloven og evangelisk-luthersk” forståelse av livet. Også i en del kristne media ble det etter hvert trangt – etter som de prøvde å fange opp lesere som hellet til diverse karismatiske, politisk populistiske og andre retninger – men som hadde lite med Norges ”Evangelisk-lutherske” basis å gjøre. Det var den basis som bygde Norge gjennom gjenreisningen fra Hans Nielsen Hauge i 1814 og frem til 1905, men som nå utvikler en stadig sterkere avvikling av vår gode arv.
Ikke bare kirken, men også organisasjonene og media ble hurtig liberalisert og man måtte få et alternativ. Derfor ble Norges Kommentar Avis startet i 2004 som et rent privat foretak og som vi stort sett har finansiert selv. Vi arbeider nå med å finansiere en omlegging av NKA for en del titusener – noe som tar sin tid for også dette gjøres på dugnad.

Men sammen med trykking og salg av en god del aktuelle hefter og bøker, bladet LYS og Norges Kommentar Avis – og ikke minst Bønnetjenesten Lys for Norge - tyder tilbakemeldinger på at vi når ut – selv om vi skulle ønsket å nå mye lenger med det gamle budskap.

 

Vel, vi skal fortsette så lenge liv og helse holder, men vi oppfordrer deg som leser dette til å gå med oss i bønn – først for Norge ut fra 2. Krønikerne 20 – dernest at AKF med LYS makter å bygge opp et senter med flere medarbeidere som både kan og vil gå inn i ”den gode strid”, men også at Norges Kommentar Avis må nå lengre ut. Løpeteksten vår i NKA sviver sikkert og fast som vårt store mål: ”Gud er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn.” Det bygde Norge og det må berge Norge!

 

Du kan bidra både med forbønn, gaver, sende oss navn og adresser som vi kan sende et gratisabonnement til.

Nylig kom en ung mann på døra med navn på 35 nye abonnenter!! Også du kan sende oss navn, sende videre linken til www.Kommentar-Avisa.no som er helt gratis. Ring oss, skriv oss eller mail oss og be om blad, brosjyrer og annet materiell til utdeling – det makter de fleste og er en stor og viktig tjeneste. LYS koster bare kr 200,- for året.

Med bønn og arbeide vil det lykkes i Herrens time.

 

Adr. er.: AKF Pb. 196, 4734 Evje, tlf. 379 31 053 eller mail: akf-evje@online.no