Nødvendig arbeidsinnvandring?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.04.13

NTB har en interessant melding 17.04.2013 som lyder: «Norge er ikke avhengig av arbeidsinnvandring.» I ingressen skriver de at «Det er produktiviteten til arbeidskraften som i det lange løp avgjør velstanden til et land.» Fra tidligere er det statistisk at en innvandrer koster ca. 4,2 millioner i utgifter pr år. Nå sier de like ut at påstanden: «at Norge er avhengig av innvandring er fullstendig feil Tall fra Statistisk sentralbyrå støtter opp om dette.» Økonomer mener den arbeidskraften er en kilde til ustabilitet. En sier sågar av veksten i BNP pr innbygger blir lavere med økt arbeidsinnvandring. Årsaken er at de ofte går inn i arbeid med lav produktivitet. De viser til erfaringer både fra Spania og Irland. SSB hevder med fasthet svekker offentlige finanser.

Dette er interessant:
La oss først slå fast at vi ikke er imot folk som søker trygghet i Norge fordi de er truet på livet i sitt hjemland. Men Norge importerer mye mer enn slike mennesker, flyktninger. Og da er det store spørsmålet – hvorfor gjør man det? Det er kanskje flere svar:

1.      Det kan ha noe med internasjonalisering og globalisering å gjøre som viser seg er et helt urealistisk opplegg etter som verdensøkonomien stadig trues av sammenbrudd. Dessuten er det i strid med Apostelgjerningene kp 17 og forbudet mot å rotte seg sammen i et nytt Babylonsk opplegg.

2.      Men det kan også være noe som har med Esaias kp 2 og dermed avkristning og at man vil være som alle andre folk og kulturer og derfor importerer mye av dem. «6 For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde. 7 Deres land blev fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter; deres land blev fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner; 8 deres land blev fullt av avguder; de tilbeder sine henders verk, det deres fingrer har gjort.»

Leser man kp 2 og videre til og med kp 4 så ser en at dette er et forferdelig domstegn – sett sammen med at styringen i et land blir overgitt til kvinner og guttekåthet – konf. at Kirkemøtet nylig foreslo å gi 15 åringer stemmerett ved valg til menighetsråd. Likheten mellom teksten og Norge er slående!