Når agendaen er å gjøre alle til lags?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.02.13

 

Guds Ord har en interessant betraktning i følgende setning i Lukas 26, 6:
«Ve dere når alle mennesker taler vel om dere! for på samme vis gjorde deres fedre med de falske profeter.» Og når det en taler har basis i Guds Ord, blir det bråk for eksempel om en hevder sannheten i 1. Mosebok 12, 1-3 som jeg kommer tilbake til.

 

31.01.2013 intervjuer avisen Dagens journalist Kristina Furnes, Erik Furnes i Indremisjonsforbundet slik, om den nye boka til Ivar Fjeld «Den rødgrønne terrorøya» som undertegnede skal lese om kort tid:


«Ingen logikk

Furnes mener heller ikke at avkristningen av Norge har fått Gud til å trekke noe av sin beskyttelse fra landet, slik Ivar Fjell har hevdet.
– Dette er gammeltestamentlig tenkning. Hvis det er en sammenheng mellom Norges midtøstenpolitikk og velsignelse, hvorfor finner vi da olje i søkk og kav utenfor kysten? Det er vanskelig å følge denne logikken i det store bildet, hevder Furnes.»

Furnes bør da lese dette:
1. 1. Mosebok 12, 1-3 om jødefolket:  
1 Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg! 2 Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! 3 Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Norge er internasjonalt regnet som et av de verste antisemittiske land i den vestlige del av verden.
2. Erik Furnes sier Norge er velsignet med store oljefunn. Har Furnes tenkt på hvilken ulykke det er for Norge at vi tar opp store ikke-fornybare ressurser og brenner de opp. Oljen har gikk oss stor rikdom til stor ikke-velsignelse (les Guds Ord om mammon på avveier og også om hvor vanskelig det for en rik og komme inn i Guds rike). Tenk også på den påståtte sammenheng mellom fossilt brensel og naturødeleggelsene. Furnes kaller det velsignelse? En kan neste lure på om intervjueren har missfotstått Furnes totalt – for det vitner som svært dårlige kunnskaper på området olje, rikdom og også Bibelkunnskap?

Det er relativt sjelden en leser en kristen-leder som så totalt bommer på Guds Ord inn i samtiden også mht historiens Gud. Men dessverre bringer vi i erindring flere uttalelser av Erik Furnes om Israel siste 2-3 årene som har vært løsrevet fra både verdslige fakta og Bibelens bok. Jeg vet ikke hvorfor.

Og til avisen Dagen vil en måtte anbefale å sette på journalister som kan stille relevante spørsmål til sine intervjuobjekter – Kristina Furnes har for få uker siden vært «ute på tur» på sentrale «Israels-spørsmål» slik Odd Sverre Hove dokumenterer her (se nederst i saken): Kristina Furnes og lord Balfour
Dagens redaktør Selbekk kjenner vi fra den lite prinsipielle debatten rundt karikaturene mht Mohammed for få år siden, der han til sist havnet i «fredssamtaler/forsoningsmøte» og godsnakket seg ut av imamene.

Rolf Kjøde i Normisjon skal visst i samme intervju som med Erik Furnes også ha ytret seg i samme lei som Furnes – og til begge kan en vel begrunnet spørre seg: Hvorfor er dere så høyt på banen nå, men hvor er dere ellers i debatten når Norge drukner i sosialisme og Guds hat fra nasjonens ledere? Er dere redde for å ta frem Guds Ord som gjelder Norges og våre barn og voksnes fremtid og Evighet? Men når Ivar Fjeld kan synes å prøve – sikkert ikke på en feilfri måte i og med at han er et menneske - så faller dere han i ryggen.

Kjøde og Furnes bør kikke litt her:
Verdensterrorismen besøker Norge. Trodde du at jødehatet var dødt? Og samtidig pugge Guds Ord om Jødefolket i 1. Mosebok: «Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne;» Disse ord er fremdeles ikke mine ord heller ikke Ivar Fjelds sine ord.

Og til slutt kan vi spørre oss. Hvem viser kjærlighet til (og er interessert i) de rammede på Utøya: De som ber dem fortsette sin retning i sosialismens ånd eller dem som ber dem Vende om til Gud Frelseren? Jeg trodde man da også måtte holde frem Guds Ord om Jødefolket…det folk som Guds Ord sier oss: «… i deg skal alle jordens slekter velsignes.»