Norsk Telegram Byrå minner om profetien i Esekiel 29


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.06.13

Egypts ca 80 millioner innbyggere bor på 4 % av landets areal. Og årsaken til at de bor der de bor er Nilens livgivende vann! Og for de som har fulgt Nilen i en årrekke kommer ikke NTB-meldingen fra Egypt som du ser under som en overraskelse i og med den store byggeaktivitet som nå drives oppstrøms Nilen i Blånilen i Etiopia. Blånilen – som starter ved Tana sjøen - bidrar med 87 % til Egypts vannforsyning gjennom Nilen og av Nilsens vann bruker Egypt omkring 48 milliarder kubikk meter – noe som er delvis avtale regulert.

NTB melder 10.06.13 at «Egypt føler seg truet av ny demning
En ny demning i Blånilen i Etiopia vekker stor harme nedstrøms i Egypt. – Vi har ikke en dråpe vann å gi, advarer den egyptiske utenriksministeren.»

Vi leser i Esekiel kp. 29: 9 Og Egyptens land skal bli til en ørken, et øde land, og de skal kjenne at jeg er Herren, fordi han sa: Strømmen hører meg til, jeg har gjort den. 10 Se, derfor kommer jeg over deg og dine strømmer, og jeg vil gjøre Egypts land til en øde ørken, full av grusdynger, fra Migdol til Syene* og like til Etiopias grense. 11 Ingen menneskefot skal fare frem der, og ingen fefot skal fare frem der, og det skal ikke reise sig igjen på førti år. 12 Og jeg vil gjøre Egyptens land til en ørken blant ødelagte land, og dets byer skal ligge øde blant ødelagte byer i førti år, og jeg vil sprede egypterne blant folkene og strø dem ut i landene.»

Esaias 43 omtaler også Etiopia (bl.a. om jødenes hjemkomst fra landet, falashaene) og Egypt i svært dramatiske ordelag.

I følge NTB meldingen er det i damsaken svært steile holdninger på begge sider og NTB skriver at: «
– Uten Nilen, intet Egypt, sier utenriksminister Mohamed Kamel Amr.» Etiopia ønsker å bli en meget stor eksportør av energi og når Rennesansedemningen er ferdig skal den kunne produsere 6 000 megawatt. Blånilen er hovedkilden til Nilen gjennom Egypt og Etiopia skal ha sagt at Egypt ikke vil lide skade, men i mai begynte Etiopia å lede Blånilen inn i et nytt løp i forbindelse med dambyggingen.

Du kan lese mer om flere profetier i disse områdene her: Arabervåren - og arabernes tap.

«Jesu ord om endetiden» belyser også dette stoffet – under leser du en anmeldelse av dette heftet.