Moder jord og Mor Norges Matbok fra 1939


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 03.12.13

 

Etter Tysklands invasjon av Polen i september 1939 satte Norge ned Statens Kostholdsnemd i november. Deres mandat var før våren 1940 å ha publisert råd for norsk kosthold ut fra rådende nasjonale ressurser. Disse rådene er tilgjengelig i dag og kan lastes ned her.


Maten vi kunne produsere i 1940 kom selvfølgelig, som i alle verdens land, fra de ressursene vi hadde av jord og vann – med jordbruksprodukter og fisk. I mellomkrigstiden var det heldigvis nydyrket et betydelig areal i Norge, bare i 1935 ca 90 000 daa mye med håndmakt! Det ble oss til stor Velsignelse noe få år senere.
I dag nydyrkes det i Norge ca 15 000 daa i året (og bygges ned ca 6 000 daa), mens potensialet er på omkring 6-10 mill daa udyrket mark, litt avhengig av hvilke produksjon en ønsker å drive. Vi har altså et u-utnyttet potensial til å nesten doble vårt jordbruksareal om en ikke produksjonsvolumet.
 

I følge faglitteraturen tar det, under tropiske og tempererte jordbruksforhold, fra 200-1 000 år å danne et matjordlag på 2,5 cm eller 34 tonn/daa. Per år blir dette 30-200 kg/daa/år. Under norske forhold, om vi generaliserer, kan vi si at matjordlaget (det sjiktet vi pløyer i) er omkring 20-25 cm.

 

Tap av jord har flere årsaker, i tillegg til at vi bygger ned jorda med veier og hus, så tapes det globalt av ulike årsaker som for eksempel tøff jordbruksdrift, fra 1-10 tonn/daa/år. Tar vi med forsalting, erosjon etc av jorda blir talla langt høyere! Du får flere detaljer her: World agriculture and soil erosion (http://www.jstor.org/discover/10.2307/1310591?uid=3738744&uid=2&uid=4&sid=21103114453703)


Kina har i dag et fremtidig ekstra behov for minst 1 200 daa (120 x norsk jordbruksareal) av jordbruksjord for å produsere nok mat for landets behov. Men i Kina er ca 65 % av deres arealer klassifisert som ufruktbart eller med lavt jordbruksmessig potensial. (http://thediplomat.com/2013/05/chinese-farms-go-global) Derfor har de i flere år nå gått ut i verden og enten kjøpt jord eller fått leieavtaler på opp mot 100 år og dette må de fortsette med. Denne historien kan du få med deg her: Jorda til salgs (55 min dokumentar med norsk tekst.)