Relatert stoff:
Her finner du flere (godt dokumenterte) artikler om rovdyr i Norge.
Snille rovdyr

 
Menneskesynet er blitt dyrisk orientert

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.07.13

Nationen nett 09.07.13 skriver at Mattilsynet sier at rovviltsituasjonen i Øst-Hedmark er akutt. Det er Lauvdalen beitelag som er rammet av ulv og Fylkesmannen sier at 20-30 % av sau på beite er rammet, totalt er 400 sau savnet! Lauvdalen ligger i skogtraktene mellom Åsnes og Odal i Øst-Hedmark, og er spesielt hardt rammet.

Det er slik man tar forvaltningsretten og deretter eiendomsretten fra rettmessige eier. Brutalt! Så gir folk opp bostedene sine og sentraliseringa lykkes slik at man kan få bedre kontroll over folkene også - som man gjorde med skolepolitikken med sentralskoler. Det siste var like ulovlig, j.fr. departementets tilståelse i Juklerødsaken. Det var Juklerød som talte sant, regjering m.fl. som talte løgn og jobbet ulovlig.

All kunnskap innebærer at lammet og ulven ikke kan ha felles leveområder om bonden skal leve av drifta. Det er også allmenn kunnskap at saueproduksjon er noe av det mest fornuftige bruk av utmarka vår, der sauen lever i balanse med naturen og høster det den trenger for å gi oss mennesker godt og næringsrikt kjøtt. Et rovdyr som ulven skal vi ha kontroll på ellers er vi vitne til en naturforvaltning som ikke har sitt fundament i forvaltningstanken, naturretten, men har sine røtter ned i det dypeste hedenskap. Hedenskap har aldri klart å ta vare på naturens økologi. Den lever blant annet på den løgn at norske ulvegener er bevaringsverdige, men forteller oss ikke at går vi til Russlands ca 70 000 ulver så dukker de samme «norske» gener opp der! Den norske ulven stammer fra vår nabo og er ikke utrydningstruet. (det er sammenlignet pulpa fra norske museumsulver)
Da oppstår spørsmålet hva vil de da med ulven her? Det er antall ulv som bekymrer ikke bare sauebønder, men også bærsankere, hundeeiere, skolebarn etc – det er hele samfunn som plages av radikalismens hedenskap. Det var ikke uten grunn man skjøt ned bestanden av rovdyr i Norge rundt 1850 – man måtte - for å overleve.

«Naturvernerne» burde vært transportert med buss til Hedmark og sendt ut i skogen med det for øye å gjete sauen gjennom sesongen. Det er ikke riktig å gi restriksjoner på beiterettighetene for bonden når staten selv har forgrepet seg på deres eiendomsrett og det norske folks behov for kjøtt. Det er Grunnlovsstridig, se § 105.

Rovdyrkonflikten er en kulturkonflikt – og vi ser tydelig hvem disse kulturraddiser er – de mangler det mest fundamentale av alt, et menneskesyn som også tar vare på mennesket som forvalter – og deres syn på mennesket er hentet rett ut i fra deres utdannelse som baserte seg utelukkende på neodarwinismen syn på mennesket og naturen. Den er livsfarlig og ødeleggende på alle livets områder. Også lovgiverne har jo ved sin lovgivning brutt flere Grunnlovsparagrafer og også selve naturretten og gitt oss et forvaltningsregime på tvers av hva en nasjon trenger. For de som ikke ser sammenheng mellom hedenskapets ideologier og vår hverdag kan ta en titt her: Kampen om Fremtiden.

For de som ønsker det, til bruk i media etc, er det bare å hente informasjon fra flere artikler om rovdyr i Norge Her.