Mat, jordbruk og sikkerhet – Det haster

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.05.13

Sikkerhet for norsk befolkning mht nok mat er et svært alvorlig tema. I disse dager har erfarne fagfolk sannsynliggjort at for et stort kornfylke som Østfold blir avlingene dårlige. Det er satt en dato i Østfold for når det blir krise i kornproduksjonen, mht at en ikke får sådd kornet, til den 15. juni.
Ca 50 % av arealet er fremdeles usådd og for flere er krisen et faktum, bl.a. fordi de ikke får tak i såkorn som har kortere veksttid en for eksempel hvete.
I dag kom det over store deler av Østlandet (har omkring 60 % av norsk korn produksjon! Se tabell til sist.) omkring 10-20 millimeter nedbør litt avhengig av sted. Og på litt tyngre jordarter betyr det, om det ikke kommer mer nedbør, at produsentene kanskje kan så om 5-8 dager. Værprognosen fremover er ikke bra og høstværet mht varme og nedbør blir vi i år enda mer avhengige av.

Norge får inn til landet ca 12 båtlaster i året med soya som går til dyre kraftfôr. Matkorn importerer vi også – i 2012 omkring 80 % av behovet! Mat på lager har Norge ikke! Og sommeren er det tidspunktet på året da avlingen på lager fra høsten før er på det aller laveste! Og vi håper hvert år at høsten skal bli god og lagrene fulle. Men om det svikter nå igjen og evt i kombinasjon med hendelsene nedenfor – hva med tilgangen på import mat da?

Den kan henge i en tynn tråd – og da er vi forsiktig sagt ille ute. Russland etablerer seg nå enda tyngre i Syria, de skal ha kjørt ned 24 enheter med Iskander 9K720 cruise missiler for noen mnd siden og stilt dem opp langs yttergrensene inne i Syria bl.a. mot vestlige stridenheter i området. Iskander blir kalt en «gamechanger». S-300 et svært kraftige og effektive bakke- til luftraketter som nå er på vei fra Russland til Syria og kjennere av konflikten mer en antyder at Israel tenker å ta ut disse om de i landsettes i Syria – fordi de er så totalt farlige for forsvarsevnen til Israel. Russland, Syria, Iran, Hizbollah er nå tungt koordinert i sine handlinger – og man mener at russere eller iranere nå også aktivt er med på å tilrettelegge (ved Damaskus) for en svært farlig gass «uten lukt, røyk og den siver lydløst ut fra sine beholdere» i følge avisen Le Monde. Og bak har vi Kina som har store livsnødvendige interesser i Midtøsten, med en nettoimport på ca 6,12 millioner fat olje per dag – og har passert USA!
HVA skjer med verdens logistikk av mat om dette smeller for alvor? Hvordan vil kornproduserende eksportører tenke om det smeller – ta vare på seg selv og strupe eksporten? Kjøpesterke nasjoner er lite interessante da – da er det realverdiene som teller. Og Norge produserer kun 40 % av maten vi trenger og i 2013 antagelig en betydelig lavere prosent. I 2008 merket vi proteksjonismen mht korneksport som ble stoppet fra bl.a. Russland (for egen nasjonale sikkerhet i en knapphetssituasjon og de hadde bl.a. væpnede vakter på sine potetlagre!) i flere måneder!

Norge er langt inne i risikosonen og uten sikkerhetsnett. Tiltak som kan igangsettes i Norge over natta og med første prioritet:
Gjøre bestilling på den tonnasje av matkorn vi har lagerkapasitet til korrigert for det minste anslag vi forventer å høste i 2013.
Be bønder fylle opp sine gårdstanker med diesel og holde dem fylt.
Bestille sukker og salt til 12 mnd forbruk – det har vi nok lager fasiliteter til.

Dette er så enkelt som at Stortinget gjør et hastevedtak eller at regjeringen håndterer dette innenfor gjeldende lovverk og fullmakter.
Prislappen er forsvinnende liten i forhold til risikoen vi nå ser øke i raskt tempo. I tillegg rulleres slike matlagre og dermed er kostnaden liten.
22. juli lærte oss at vi ikke evnet å tenke beredskap - la oss gjøre det denne gangen! Forbrukerrådet som skal ivareta folk flest bør også ha en kraftig melding å gi i det offentlige rom om Storting og Regjering nå ikke handler!

Tabell:
Rapport fra ekspertgruppe - «Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak» – 1.2.2013

Figur 4.1.2 Utviklingen av kornarealet fylkesvis i de største kornfylkene fra 1991 til 2011.
For 1991 inngår også høsthvete og rug i søylen for vårhvete. Kilde: SSB.