Legg ned Ap og AUF

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.02.13

Det er en sannhet at en ikke kan frelse hedenskapet, men hver hedning kan frelses så lenge vedkommende lever og dermed vil hedenskapet etterhvert omdannes til noe livgivende. Kommer Jesus inn i et menneskes hjerte får hjertets mørke motbør!

Med dette utgangspunktet går det ikke an å frelse hedenskapets ideologi slik vi finner det i Ap og AUF. Noen ønsker å prøve å få disse politiske grupperinger på bedre tanker en den at de samarbeider og støtter internasjonale terrorister og terroristorganisasjoner i for eksempel Gaza. En slik terror-kontakt dokumenteres grundig i tekst og bilder i boken «Den rødgrønne terrorøya». Men å skulle omforme Ap og AUF til «snille» partifeller det er kun naiv tenkning. Gir de Gud rett om sitt liv, sin Synd og lar seg Frelse vil de måtte tre ut av slike partier som klart strider mot Gud i sine partiprogrammer og i sitt aktive virke bla med dokumenterbare besøk hos terrorister som har planlagt drap på kvinner og barn og noen har selv blod på sine hender. De krever at jødene skal la dem slippe inn til slike terrorister og besøke dem og la dem slippe løs. Men kom noen å ville besøke Breivik og ville få han løslatt ville de nok reagert. Breivik drap mest nordmenn, men PLO, Hamas og PFLP dreper bare jøder (og noen arabere som de sier samarbeide med jøder).

Det man må gjøre er å legge ned både Ap og AUF – deres ideologi er så dyptgripende destruktiv at den må nedlegges uten forbehold. En skal ikke se bort i fra at en sak for en rettferdig domstol (som følger objektiv rett og ikke rettspositivismen) mot slike partier ville måtte dømme mye av det de står for som regelrett oppvigling og støtte til terror både fysisk og meningsterror.

Hvordan kan en si det? Noen eksempler viser det i klartekst:
- Ap og AUFs ideologiske terror har utspilt seg på Utøya med et klart definert judeokristent hat. (Jøder og kristne skal tynes.)
- Fosterdrap står i høysetet fast ideologisk fundert i Likestillingsloven. (Retten til liv er borte!)
- Fastleger skal nå tvinges til å sanksjonere aborter på tvers av sin samvittighet. (Vil de ikke så skal de tvinges!)
- Samvittighetsterror ser vi også i «Kvitsundsaken» der AUF klart vil overstyre Bibelens autoritet i en privatskole. (Pengevåpenet skal brukes mot skolen.)
- Det er en masse U-Lover som er kjørt frem som for eksempel Ny ekteskapslov – som ikke gir noe ekteskap – men ødelegger samfunnets pilarer.

Ap og AUF nøyer seg altså ikke med en redelig ideologisk politikk – men bruker nå sitt flertall til å tvinge samvittighetene til å gå i dødens tjeneste og ønsker da også å tvinge kristne leger til å si fra seg troen på Kristus – Kristus som er garantisten for menneskeverdet og Livet.

Hedningen kan frelses, men da forsvinner ideologien hedningene baserte sin tidligere tro på. Den nye Troen i Kristus gir støtte til samvittighetsfrihet, motstand mot terror og et klart nei til hatet. Skal vi bygge Norge – et Norge uten hat og terror – må terrorens ideologier nedkjempes. Ap og AUF frykter Guds Ord i kampen for de vet at Jesus lever, men de hater Frelseren – en Frelser som elsker dem – det vet de også – derfor er hatet så sterkt. For når Ondskap står mot Sannhet så vil striden bli hard – men utgangen av kampen er kjent for en kristen – du kan lese om den i Salme 73.