Tekstboks: Relatert sak:
Kvitsundsaka hva gjelder den?

 

Kvitsundsaken – Nå med begynnende yrkesforbud for bekjennende kristne?


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.03.13

Som basis for det jeg skal skrive under her ligger salmen av Luther,
reformasjonssalme nr 1 med sin forankring ned i Salme 46:

«Vår Gud han er så fast en borg,
han er vårt skjold og verge.
Han frir oss ut av nød og sorg
og vet oss vel å berge.
Vår gamle fiende hård
til strid imot oss står.
Stor makt og arge list
han bruker mot oss visst.
På jord er ei hans like.»

Salmen er jordnær både mht at Gud han er så fast en borg og at Satan opererer med makt og list og på jord er ei hans like.
Mer kan du lese her om det.

Men, så videre til Kvitsundsaken.

Inspektør Eivind Gjerde slutter i sin stilling ved Kvitsund gymnas melder flere medier. Som inspektør må han ha nytt tillit og han har også vært ansatt ved skolen i flere år. Hverken Gjerde selv eller generalsekretær Øyvind Åsland vil uttale seg om grunnen til at Gjerde slutter. Men det sies at det ikke har noe med at Gjerdes hefte, Kristen Etikk, ble tatt ut av undervisningen pga mye støy i media bl.a. mht abort og homofili informasjon gitt i heftet.

Det nye hefte Kvitsund gymnas nå skal bruke heter, Kristen Tro og Liv, og er forfattet av Ole Johnny Møyholm ved
Tryggheim vgs på Nærbø.
Ett par sitater fra heftet Kristen Tro og Liv viser klart hvilket linjeskifte Kvitsund og NLM nå tar (understrekninger er gjort av red):

Kp 3 i heftet - side 30:
"Når det gjelder ekstreme forhold slik som voldtekt mot mindreårige, incest og lignende,
er det viktig å holde fast på at disse ikke kan brukes til å lage noen regel for den kristne etikk.
Valgene må tas etter beste evne og ut fra troen på Gud."

Fotnote nr 11, siste setning - side 35:
"En tredje kategori er erotisk kunst som kan ha kunstnerisk egenverdi."

Det man egentlig gjør i første sitatet er å åpne for situasjonsbestemt fosterdrap også når vi ikke har ett liv for liv prinsipp.
I sitat nr 2 åpner man opp for pornografiens avgrunn og dens syn på mennesket som er helt motsatt av Guds Ord.
Begge deler er sterkt i strid med NLMs Grunnregler.

Tirsdag 23. april 2013 kommer Utdanningsdirektoratet på tilsyn til Kvitsund gymnas. Presenteres da Sannheten fra Guds Ord – eller har man forberedt seg slik man forventer at direktoratet ønsker å høre det – slik som klør dem i øret? Direktoratet er Kunnskapsdepartementets forlengede arm inn i barnehager, grunnskolen og videregående opplæring.

Generalsekretær Åsland støttet heller ikke Gjerde i saken der humanisten Lars Gule ble invitert til UL for å delta i en paneldebatt, se link her. Tema som samboerskap og gjengifte håndteres slik, der Bibelens Ord om saken tillempes i pragmatisk retning av NLM ledelsen. Ledelsen i NLM sitter også ringside Helga Haugland Byfuglien når de skal signere avtaler med DNK for eksempel mht dåp.
Selvsagt er det menneskelig å gjøre feil, men når feilene blir systematiske (og de ikke ryddes opp i) og de går i en anti-bibelsk retning da ringer varselklokkene for alvor. Hva vil NLM fortsette å fylle sine skoler med inkl de nye? Mye tyder på at det er tilpassnings«teologien» som leder barna på avveier.

Flere og flere spør seg nå om når man som ansatt i NLM egentlig kan vente støtte fra NLM om man ytrer seg i praktisk Bibelsk retning (hverdagskristendom)? Å vente på svaret har liten relevans, fordi NLM har gitt flere slike svar underveis og undertonen er klar: Møter ledelsen motbør av tidsånden/pengemakten tilpasser de seg sakte men sikkert. Dokumentasjonen er dessverre lang – og om kristenfolket nå ønsker en snunad så bør de ta tak i NLMs grunnregler og kreve at de følges ellers er jo et slikt mislighold av grunnreglene grunn nok for at flere av de toneangivende i negativ retning må finne seg ny arbeidsplass. Selvsagt kan ikke en ansatt uavlatelig bryte både Guds Ord, som grunnreglene skal være grunnlagt
* på og fortsatt ha sin arbeidsplass i NLM.

* Grunnreglene i NLM, § 2:

·         NLM bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. Det krever av sine utsendinger at de skal lære og forvalte sakramentene i samsvar med Skrift og bekjennelse.