Kvitsundsaka hva gjelder den?

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.01.13 (Oppdatert 21.01.13)

 

Den angrepne part i den såkalte Kvitsundsaken bør snarest rette sitt motangrep mot Likestillingsloven. Dens fanebærere kommer da enda tydeligere på banen for en vil da ramme dem midt i deres totalitære tenkning fri for Gud, i den loven som overfører en totalitær maktstruktur i strid med internasjonal lov og rett og Skaperretten. Likestillingsloven er også den ideologiske krumtappen for alle de andre familielovene.

Innholdet i heftet Kristen Etikk som striden står om (heftet fra Kvitsund Gymnas av Eivind Gjerde), er nå til vurdering hos SVer Kristin Halvorsen, i Kunnskapsdepartementet.

 

Dypest sett er det frafallet fra Bibelens Gud, Skaperen av himmel og jord og Han som innsatte og ALENE garanterer for menneskeverdet som ligger som sviktende basis når fosterdrapet og homofilien sprer om seg. Men vi skal også vite følgende om denne åndsretning – som har sitt opphav like tilbake til syndefallet i Edens hage:

Roten til den norske abortloven ligger fundert i Likestillingsloven – for barnet i mors liv er et av de tydeligste tegn på forskjellen mellom menn og kvinner og det underbygger de forskjellige oppgaver mann og kvinne er tildelt i samfunnet – oppgaver som en ikke kan velge seg bort fra. Abortloven er kalt en «mannfolk-lov» siden den «oppfordrer» menn til uansvarlighet og tvinger mødre til abort.
Meningen var og er at menn og kvinner skal utfylle og støtte hverandre ikke konkurrere med hverandre og ekteskapet er bygd opp med èn mann og èn kvinne. (Kona til Torvald Stoltenberg og mor til Jens Stoltenberg, genetikeren Karin Stoltenberg, var en krumtapp både mht likestillingsloven, partnerskapsloven og Stortingsmeldingen om Abortloven!)

 

Roten til homofililovgivningen har også sitt moderne utspring i Likestillingsloven – for menn og kvinner er jo i prinsippet like sier den, der ordet likeverdig behandles som et fremmedord. Likestillingslovens § 2, første ledd forteller oss: «Loven gjelder på alle områder.» Og ved gjennomlesning oser den av totalitært tankegods. Begrepet «En totalitær fullmaktslov» rinner en i hu…

 

Mye kunne vært sakt om hvem som frembar denne åndsretning i vårt land de siste 20-100 årene, men vi skal her peke på en viktig retning, kulturmarxismen, som du kan lese et kort avsnitt fra en artikkel om her:
«
Kulturmarxistene kommer med Gramsci og Lukacs m.fl.

Nå kommer den italienske marxisten Gramsci inn i bildet og etter hvert sammen med en ungarsk marxist, Georg Lukacs. Sammen utviklet de ”kulturell marxisme.” Gramsci forstod at opprøret måtte gå dypere enn gammel marxisme. Man måtte skape den ”kommunistiske mann” før man kunne gjennomføre en politisk revolusjon. De måtte få tak i hjertet! Dette førte igjen til at man fokuserte på det intellektuelle og sentralt i dette var selvsagt utdanning og kultur. Han foreslo videre den lange mars gjennom samfunnets institusjoner inklusive regjeringer, det juridiske, militære, skoler og media. Han konkluderte med at siden arbeiderne hadde en ”kristen sjel” ville de ikke reagere på revolusjonære appeller.»


HELE artikkelen laster du ned her: «Politisk korrekthet- totalitær kulturmarxisme»


Likestillingsloven – den kan du sette deg inn i på 80 minutter her i foredrag fra januar 1978 av Jørgen Høgetveit.

(Tidligere sjefredaktør i avisen Dagen, Arthur Berg omtaler foredraget her: «Gjenreis templet og bygg muren»)
(Høgetveit hadde få år tidligere med selvsyn sett revolusjonen i Etiopia (fra 12. september 1974) på på nært hold og den vitenskapelig sosialisme (marxismen) som der ble gjennomført. Bl.a. med ensretting av tanke og tro og også med oppfylte massegraver av spesielt den intellektuelle elite. Den vitenskapelig sosialisme dro han god kjensel på i Likestillingsloven.)
 

Noen i Norge går aktivt til motangrep med «Vi lærer det samme som Kvitsund Gymnas – og tenker å fortsette med det.» Det er bra!

AUFs Eskild Pedersen vet vi hva står for: Kulturmarxisten Eskild Pedersen truer Kvitsund Gymnas – han som hyller bl.a. den blodige Che Guevara, Che Guevara som det hang bilde av på Utøya under markeringen 22. juli 2012!


Kvitsundsaka hva gjelder den? Jo, om mennesker i dette landet fremdeles fritt skal kunne advare sine medvandrere om at det finnes to veier å gå men ikke begge samtidig – til Himmelen eller til Helvete. Heftet Kristen Etikk velger Himmelen, og samtidig det beste for livet her på jord.


 

************

Her kan du lese flere innlegg som setter "Kvitsundsaken" i perspektiv:

 

Kvitsund under press av Ove Sandvik

Hva er det Kvitsund gymnas vil lære ungdommen? av Trygve Einar Gjerde
Kvitsund, Selbekk og åndsfrihet av Endre Stene