Relatert stoff:
Prestinne til Evje!

 

 

 
Kvinneliggjøring av samfunn og menighet


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.06.13

Man undres igjen og igjen over at argumenter og dokumentasjon ut fra Bibel og samfunns-utvikling – ikke synes å nå inn. Kirke og organisasjon går bare videre på kvinneliggjøringen av de nevnte. Kirken er totalt ødelagt av dette – med en ”Teologi som skal prisa henne” som en 120 svenske prestinner en gang skrev. Sist ut i denne utviklingen er Bildøy Bibelskole – som tilsetter en kvinnelig rektor. Riktignok mener de at de skal komme seg utenom prinsippet om tjenestedeling ved å flytte ”lære- og hyrdeansvaret” bort fra rektorstillingen – som NLM prøvde seg på ved å ta den teologske makten fra Generalforsamling. En regner dette for umulig. ”Johannes Kleppa frykter at tilsettingen av kvinnelig rektor er første skritt på veien mot en «teologisk omforming» av Indremisjonsforbundet” skriver avisen Dagen.

Dessuten viser det at det er ånden bak det hele som driver dette fram bl.a. ved at man tillater mer og mer kvinnelig forkynnelse – stikk i strid med en rekke Guds Ord. Bl.a. signaliserer man nå at kvinner kan tale ved formiddagsmøtene i Misjonssalen – hvor C. Fr. Wisløff ikke en gang aksepterte kvinnelig møteledelse. Hvem som har rett i denne sak og bør ha tillit er selvsagt vår gamle hyrde gjennom et titals år.

Bibelens tale er ikke for kvinnelig ledelse – men mannlig – fra første Mosebok og gjennomført videre utover i Skriften. Bibelen ser det som en katastrofeutvikling når skaperordningen og kjønnene gjøres like og funksjonene likeså – ordningene oppheves og blandes. Konf. hva som sies om Akab og Jesabel, hva Esaias kp. 3-4 sier om kvinnestyret – og det som utvikler seg parallelt drevet fram av kvinner – ”guttekåthet” i styringen av landet helt ned til 16-åringer.

Dette er klart bibelstridig og en uhyre farlig utvikling i sporet av hele LIKHETS-utviklingen som det ble advart kraftig mot for 30-40 år siden og fram til denne dag. Det nytter det ganske enkelt ikke å prate seg bort ifra med teologiske krumspring.

Prof. Danbolt holdt et solid og grunnleggende foredrag på Geilomøte i januar 1978 hvor han  omtalte Likestillingsloven, dens innhold og konsekvenser. Han understreket bl.a. at det dreide seg om et ”bestemt helhetssyn” som skulle være ”holdningsskapende” slik at det ”modnes” fram ”til å dele det syn på kjønnsrollemønsteret og likestilling som loven forutsetter.” Man lovfester altså en utvikling mot en ”nytt kjønnsrollemønster” da selvsagt i motsetning til det gamle med èn kvinne og èn mann og ekteskapet. Likheten skulle gjelde ”alle livsområder” og det omtales som en ”totalitær fullmaktslov.”
Forstod generalsekretærene hva prof. Danbolt sa? Jeg vet ikke, men tilpasningen begynte – og vi som i alle fall i dag ser hva som skjer i familie, samfunn og menighet burde våkne og forstå at nå må man ta kampen og lidelsene som våre forfedre gjorde for Skriften og vår dyrebare tro, men i stedet fortsetter man ettergivelsen og tilpasningen.

(Ideologi og lovgivning. – Likestillingsloven – Ot. prop. nr. 1/77-78 . Foredrag ved prof. Dr. theol. Erling Danbolt på Organisasjonenes
Fellesråds årsmøte på Geilo 12. januar 1978.)

Denne LIKHETStenkningen i alt fra buksemoter til tanke-, hjerteliv, funksjon og likestilling av kjønn, samlivsformer og religioner med mye mer – burde en hver Bibeltroende mann nå forstå er livsfarlig både for det norske samfunn, vårt kristenliv og Norge som fremtidig misjonsland. Man kan selvsagt blåse av gamle kara som bygde landet bl.a. Jørgen Løvland som ved krigsutbruddet i 1914 sa: ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre.” eller Ludvig Hope som i betydelig grad bygde det disse libralistene i dag forvalter: ”Like brått som uventa kom stormen over oss. Noe er me og kome under domen, og eg trur straffa vert hard og lang”. Men sannheten om dem var at de tok Gud og Skriften – hele Skriften – på alvor og satte seg ikke over den og sorterte etter som man finner det for godt. Hvem skal for øvrig sette grenser og hvor går de for det man skal ta på alvor?

Vel, vil man ikke høre så får man føle, sa vi til barna da de var små. Det samme må en si til ledelsen i samfunn og menighet i dag – som etter min mening i ren redsel for sosiale konsekvenser, pengetap ikke reiser seg i tro til Gud som driver menneskefrykten ut – og hjelper folk ut fra denne ferden mot avgrunnen. Det ville vært en sann og god hyrdegjerning å ta denne kampen nå – selv om det er minst 30 år etter at den for alvor begynte.  

Ps.: En ting jeg har vanskelig å forstå er at kvinnen ikke krever å bli respektert som kvinner og finner seg i å bli nedvurdert til og først bli respektert når de blir lik menn! Heldigvis begynner noen kvinner å reagere med krav om å respekteres som MOR. Ds.