Kun hos Gud

er trøst å finne

 

Av Jørgen Høgetveit

Koklebygda 23.7.2013

 

Sorger tynger tungt mitt hjerte

sykdom, uro, død er gjest.

Kun hos Gud er trøst og glede

kun hos Han er gledesfest

 

Her på jord er kamp og møye

i fra verden - indre strid

Ned fra Ham ser Faderøyet

meg med omsorg, trøst så blid

 

Det er det som bærer gjennom

inntil jeg er løst og fri

Kun fra Herrens rike kommer

salig fred til evig tid.

 

Derfor går jeg fram i striden

med Guds Ord som løftet sverd

For jeg vet at Han har krefter

Han jeg tjener – er det verd,

 

Evig trøst hos Han jeg finner

bare der er frelse – fred.

Kun i Jesu Faderarmer

er jeg frelst til salighet

 

Derfor kan jeg trøstig vandre

for Han dekker frydefullt bord

Foran fienden så mektig

Gud har seiret med Sitt Ord.

 

Han ser saken min bestandig

den er alltid i hans blikk

Om jeg ikke ser Hans nærhet

løfte holder alltid stikk

 

Jeg skal bare be og bie

Han har hørt og sender svar

Ingen på den jord så vide

eier slik en himmelsk Far.

 

Så når striden er til endes

gjerning hans er ferdiggjort

Han meg henter inn til hvilen

gjennom himmerikets port.

 

Der jeg ser Ham - og lovpriser

naglemerket hånd og fot

All Hans seier meg tilviser

alt jeg fikk ved Jesu blod.