Kristen medieverden o.a. dekker lite av virkeligheten?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.03.13

Mennesket lever sin hverdag i alle de relasjoner som skissen under antyder. Det er underlig å tenke på
hvordan de store kristenhøvdinger med minimal utdannelse syntes å forstå seg selv og sine medmennesker
i alle disse relasjoner langt bedre enn mange topputdannede folk i dag makter – og også gjøre noe med den
til fordel for livet. Var det fordi at fedrene som bygde landet begynte med Gud det store DU, Jeg er.

Vi hadde en bønn i kirken før – jeg vet ikke om den brukes lenger: Hellige oss i sannheten. Ditt Ord er sannhet. Hellige betyr å gjøres hel – og har mye felles med ordet hel-se – så vidt jeg husker. Nå er det bare det at Skaperens åpenbaring i Skriften og den «naturlige åpenbaring» inneholder visdom om hele skaperverket og begge regimenter – både det åndelig og det verdslige. Paulus' skriver i det annet brev til Timoteus Kapittel 3, v 16 Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, - « Hvordan skal vi forstå skaperverket i alle relasjoner når vi ikke kjenner Skaperen – men bare vårt eget hjernespinn?

Hvorfor får vi høre så lite i en sann virkelighetsdekkende forkynnelse og veiledning ellers – hvor blant annet Guds vilje – en grundig katekisasjon – burde være en vesentlig del av talen som Luther påla forkynnerne. Kanskje det skyldes de mange «lærde» som Jesus stadig hadde bråk med, makter og myndigheter i dette mørket som var drevet av helt feil ja, i verste fall onde ånder og deres tanker. I alle fall har de så stor selvtillit at de setter seg over Ordet. Det kan selvsagt ha noe med at det er ubehagelig å regnes blant «det som intet er « osv. Det er dog de Gud utvelger seg!

Hvordan kan det ha seg at når Gud skulle gjenreise Norge og skape en stor misjonsnasjon av den, valgte han ut en bondesønn og møtte han bak plogen ute på jorden en vårdag mens han snag om fordervelsens avgrunn i meg. Både opplevelsen og situasjonen taler sitt tydelige språk. Hauge hjalp folket både til legem og ånd – i alle relasjoner. Her i Setesdalen gikk de fra 2-10 mil for å få hjelp av Hauge. Han hjalp de mot sulten som knekte liv, helse og arbeidskraft – og lærte dem å forholde seg rett til «Guds gode gåvor» i den skapte naturen, Guds bolig for menneskene. Han la grunnlaget for demokratiet, skapt av mennesker med en kvalitet som kunne skape sanne folkestyrer og vedlikeholde dem.  Norge er et «bondedemokrati», skapt av ustuderte (lite formelle papirer fra studier) menn som O.G. Ueland, Jørgen Løvland m.fl.

Videre har ekspertutdannelse sine sider som for eks h.r. adv Nordhus ikke var blind for når han i retten utbrøt. «En ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj i sin ville flukt uti de store villfarelser.» Helheten er tapt - og detaljene opphøyes til helhet av de «skoleflinke».

Utdannelse – i all fall den som er svært sektoriell kan - i stedet for vidsyn og innsyn gi skylapper. Man «tenker kort og trangt, i stedet for vidt og langt». Til slutt skjønner man ikke at man er langt ute av kurs som samfunn, borte fra helhet og sannhet og styres av eventyr og ulover.

Heimesekretær Steinar Hunnestad i Norsk Luthersk Misjonssamband skrev i Dagen 21.8.90 noe før han døde om teologene man hadde fått inn i lekmannsorganisasjonen: «Et spørsmål er om Misjonssambandet har fått for mange teologer – med Menighetsfakultetets skriftsyn og kirkesyn. Spør du meg, er svaret ja. Det er sørgelig at jeg selv er medskyldig i at det er skjedd.»

Det finnes sikkert en rekke andre sider som gjør at en tenker «kort og trangt, i stedet for vidt og langt» og får med seg hele virkeligheten på en god og effektiv måte – hvor en begynner med en identitet og person-likhet dannet i relasjon til «Jeg er» og hele Hans åpenbaring i Bibel og skaperverket «den naturlige åpenbaring» og blir «uten unnskyldning.» Rom 1.

Første bud er at man selv har et fast og sant og helhetlig ståsted i «hvorfra en kan bevege verden». Så spørs det om en alltid er seg bevisst de områder som virkeligheten innebærer og hva som er rett og galt – ikke minst å ha forstått den RETTE frihet og orden som gir liv og bærekraft slik at ikke «RETTEN skyter opp som giftige urter på markens furer.» Hoseas 10. I en nasjon hvor folkesyndene opphøyes til lover – u-lover – er man ille ute.