Tekstboks: Relatert stoff:
Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme

 

«Kristen Etikk» på Kvitsund gymnas

Intervju i Norge IDag med sekretær Jørgen Høgetveit i AKF – januar 2013

1.      Hva går innholdet i heftet til læreren ved Kvitsund Gymnas ut på?

Det er et hefte i kristen etikk – brukt som hjelpestoff - skrevet av den konservative kristne lektor Eivind Gjerde. Per Bergene Holm ved Fossnes Bibelskole har vært konsulent og tidligere rektor på Tryggheim vgs på Jæren, Asbjørn Nordgård, har skrevet om abort/fosterdrap. Heftet har jeg lastet ned fra internett, men jeg har ikke rukket å lese det ennå, men med de personene som står bak det, vil jeg tro dette er bibelsk forankret etikkundervisning – med et visst innslag av stoff fra internasjonal forskning om homofilisaken/skader. En ung kvinnelig elev har anmeldt heftet til fylkesmannen for omtalen av homofili og fosterdrapet. Et kristent gymnas må selvsagt primært hente synspunktene fra Skriften på etiske spørsmål – hva ellers? Og de kunne gjerne satt fosterdrapet og homofilien i direkte sammenheng med Likestillingsloven – hvor de rettelig hører hjemme. Kampen nå er et ektefødt totalitært barn av den!

2.      Er dette en mangel ved undervisningen, slik at heftet egentlig er opprettet for å dekke et reelt behov?

Jeg kan ikke se at det er noe som er fremkommet til nå i media som skulle tilsi dette mediabråket om heftet, fra Eskil Pedersen (form. i AUF – for øvrig en som demonstrerer for homofili) m.fl. Riktignok går tidligere rektor ut i Telemark Arbeiderblad og forteller at han ville ha heftet bort i 2009. Å gå ut i AP pressen mot en lektor på en kristen skole hvor han selv har vært tilsatt – finner jeg meget upassende – for å si det mildt. Heftet er skrevet av habile fagfolk og brukt i årevis. Nei, dette dreier seg om åndsfrihet og ytringsfrihet.

 

3.      Hvordan ser du på at politikerne går ut og angriper både læreren og skolen, og truer med å trekke økonomisk støtte?

Skal politikere og aktivister ut fra sitt «politisk korrekte» ståsted begynne å bestemme hva som er bibelsk etikk – og attpåtil overkjøre foreldreretten til de foreldre som har sendt ungdommen sin til et kristent gymnas for å være trygge for dem, da har de beveget seg langt inn i totalitær tenkning og praksis – sterkt beslektet med ny-marxismen og kulturterroren fra Frankfurtskolen. Det kan aldri aksepteres i et folkestyrt samfunn, som har et sentralt kjennemerke: mindretallets rett.

Og ut fra Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet – er det videre ufattelig at de som nå angriper etikkundervisningen hardest – med sine tidligere signaliserte meninger – ikke feies bort som klart inhabile.

 

4.      Hvordan ser du på skoleledelsens reaksjon?

Jeg sier meg på mange måter enig med Endre Stene`s (område- og forsamlingsleder i NLM) uttalelser når han i Dagen 18. januar s. 3 tar redaktør Selbekk i skole fordi han i en kampsituasjon benytter anledningen til diverse reservasjoner. Det samme synes jeg om tidligere rektor og ledelsen på Kvitsund i dag. Under et slikt frontalangrep slutter man rekkene omkring saken og mannen som angripes – spesielt på bakgrunn av det angriperne står for og sannsynligvis sikter mot.
Man må ikke innbille seg at man vil redde de kristne friskolene i Norge med ettergivenhet overfor disse kreftene – snarere tvert imot. Man kan heller forårsake en farlig dominoeffekt. Både ideologi og historikk taler sitt tydelige språk om hvor de vil hen med disse viktige friskolene som vi har for å ta vare på barna våre. Barna er nemlig foreldrenes, ikke politikernes eller statens. Det var sentrale punkt i den store STERN/ skolestriden på Sørlandet i 1981-1985. Da tapte Norges lærerlag og Lektorlaget (Undervisnings-forbundet) og media den viktigste siden av saken som dreide seg om etikk. De to nevnte rettene stod helt sentralt i det politiske oppgjøret den gangen. Man finner boken på www.Kommentar-Avisa.no som er nyttig lesning den dag i dag.

 

5.      Hvordan mener du at kristenfolket og kristenlederne bør reagere?

Bønn har første prioritet fordi dette er en åndskamp. Det ser en klart av saken og de involverte. Dernest bør en manne seg opp og legge all angst for massemedia, bevilgninger og annet bak seg – og stole på Gud. Da stiller Han opp og som vi så det i Sternstriden hvor de skrev vi var så konservative at vi var «brunskimret». Men Gud sørget for at motparten støttet sjefsredaktør i magasinet Stern, H. Nannen, som var gammel SS-offiser og senere laget verdens største mediaskandale med Hitlers falske dagbøker. Total fiasko altså.  Det gjorde Gud, og stoler vi på Han, så gjør han ting motstanderne ikke kan drømme om i sine verste mareritt. Vår jobb er å tale som Bibelen taler!
Men videre bør man svare motstanderne rolig og saklig i debatt med forankring i bibelske sannheter, lovverk om retter og plikter i norsk lov og menneskerettene – hvor bl.a. foreldreretten står sterkt. Ellers er det jo solide medisinske argumenter både mot fosterdrapet og homofilien og hva den fører til rent medisinsk.

 

6.      Hvordan mener du at denne saken bør behandles?

Ja, det har jeg vel delvis svart på. Heftet burde ikke vært trukket, kristenfolket burde stå samlet som man delvis har gjort med den store underskriftsaksjonen til støtte.

Så bør man drive en massiv informasjon om saken i alle de media en kan drive folkeopplysning i. Jeg minnes sir W. Churchill under en generalstreik i England hvor mobben nesten tok makten og de ikke kom ut i media med informasjon. W.C. ble bedt om å trykke brosjyrer. W.C. drog like godt i gang en hel avvis som går den dag i dag: The British Gazette.
Man har flere lokalradioer osv. – så det er bare å sette i gang – så tenker jeg Ap og SV snart får kalde føtter før valget. Motangrep er det beste forsvar!

Og våger politikerne å gå videre – så får man evt prøve dette for retten – det vil smake dem enda dårligere. De er ikke så modige som de gjør seg til
– det vet vi jo!