Kr.F. i egen grav – og ”spotteres sete”

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.05.13

 

KrF har hatt landsmøte med oppheving av bekjennelsesparagrafen – vel anført av de samme personer som torpederte Gr.l. §§ 2 og 4 m.fl. Nå har man endelig som Salme 2 sier: ”Jordens konger reiser seg, fyrstene rådslår sammen mot Herren og han salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss.” Men ”Herren spotter dem,” så taler Han til dem i sin vrede. Om de ikke har skjønt det før – at ”Gud er Gud for begge regimenter” så får en håpe at de skjønner det når de tunge tider kommer. Nå skjønner de tydeligvis ikke hva de driver på med, men samler seg til fest og festtaler hvor de slipper fram Sodomas og Gomorras synder. Hvis avisreferatene er riktig, forgikk følgende:

 

  1. KrF visste hvem de innbød da de hyret inn den lesbiske standup-artisten Christine Koht som festtaler. Og hun lot seg ikke be to ganger.
  2. Hun åpnet med å vise seg fram i ”bare strømpebuksa og delte ut puppeklemmer”
  3. Hun holdt et ”ellevilt show”
  4. Hun forkynte for forsamlingen at ”hun skulle gifte seg  med sin Pernille og få kirkelig velsignelse.”
  5. Forsmalingen ble oppfordret til å: ”Rekk opp hånden dere som har vært utro.”
  6. Igjen og igjen roper hun ut ”Herrgud, så jeg elsker deg”. Rent misbruk av Guds navn. Konf det 2. bud.

 

Noen reiste seg og gikk ut, men mange sitter og ”gapskratter” av provokasjonen, ”tidvis var salen i ellevill begeistring”, men så vidt jeg leser, var det ingen som gikk på talerstolen og leste henne og salen teksten med kraftige Ord fra Skriften. Det synes ikke som noen hadde åndsmakt til det – og det kan en forstå når en setter hele ”festen” inn i den sammen-hengende utvikling som førte fram til Gr.l.-ens og bekjennelsesparagrafens fall. Det minner sterkt om den som befinner seg i ”ugudeliges råd”, står på synderes vei” for til slutt å sitte i ”festlig lag” i ”spotteres sete” – som gapskratter av standupkomiker som representerer sodomi. Vi vet hva Skriften sier om den og hva som vil skje.

Noen prøver å prate seg bort fra det som har skjedd: Hareide snakker om at han har vært på mange landsmøter hvor noen har likt og andre ikke likt festinnslagene. Prat uten realiteter. Tungesvik: ”Hun har ikke forstått hvordan gudsnavnet ble brukt i våre kretser”. Jeg antar at hun nettopp har forstått det og derfor misbruker det som hun gjør, og sett innenfor den åndelige kontekst hun representer skjønner hun nok. D. Eriksen minner om at det er ikke ”noe nytt med ulike meninger etter KrFs landsmøtefester.” Steensnæs ”lo hysterisk”. Jeg har ikke observert at noe annet verdslig parti har funnet på lignende ukultur.

Dette betyr en ting: KrF graver sin egen grav. Fedrene som falt på kne i 1933 og ba om Herrens veiledning og råd da de startet KrF - var etter min mening – folk av en helt annen støpning som gjennom bekjennelsesparagraf o.a. søkte Herrens vilje for liv, virke og samfunn.

De var ikke interessert i å tilpasse seg verden – men at ”Guds vilje måtte skje i himmelen som og på jorden.”