Kong Harald inviter Folket til Stiklestadspelet over 1 uke i 2014


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.02.13

Det vil være veldig naturlig at Kongen og Folket samlet seg på Stiklestad over 1 uke i 2014 og sammen
fikk bivåne Stiklestadspelet! Det ville bli en folkefest av barn, ungdom og voksne til en rimelig penge.
Og i et 200 års jubileum for den norske Grunnlov ville det passet perfekt inn.
Det er bare å sette i gang planleggingen, for Stiklestad Nasjonale Kultursenter ville det også være en
stor fjær i hatten! Og det er selvsagt plass til både Stortingspresident, Statsminister og Høyesterettsjustitiarius
.
Lykke til med jubileet i 2014 på Stiklestad!