Kan ikke klandre barna for foreldres valg!

Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.02.13

I ØstlandsPosten ble det 12.02.2013 presentert en sak fra Ra ungdomsskole i Larvik. Tenåringer i en 8.ende klasse fikk undervisning i «sex, intimitet og grenser».  Grensesetting er selvsagt viktig. Men, fikk de da høre at sex hører til i den rammen Gud har gitt oss ekteskapet mellom en mann og en kvinne i et livslang forhold til døden skiller de ad? Det sier ikke reportasjen noe om. Men reportasjen forteller oss at elevene oppfordres av den lettkledde lærerinnen til å nevne de ordene de assosierer med ordet sex og tavla fyller seg raskt. Dette var visst for å bli ferdig med disse ordene tidlig i timen.
En parallell kan vi trekke til da Emil i Lønneberget engang fortalte sin lillesøster Ida alle de bannordene han kunne slik at Ida selv skulle vite hvilke ord hun ikke måtte bruke. Men alle vet hvilken hukommelse spesielt unge mennesker har – det sitter klistret både ord og bilder. Og praksis senere i livet blir ofte det man lærte i barn og ungdomsårene i mer eller mindre grad.

De fleste av oss ville fått problemer i jobben om vi hadde utøvet et så dårlig skjønn slik vi får presentert det i ØP. Om rektor på skolen ikke vil ordne opp, gis det selvsagt fritak for slik «undervisning» – det er det bare å be om av foreldrene. Det er en foreldrerett å kunne hindre voksne å ødelegge sine egne barn. Det finnes også en kommunal ledelse på skolesektoren eller i administrasjonen som har ansvaret for slikt…om rektor ikke gjør noe.

Så sier noen: Dette er ikke noe nytt for ungdommen for de «vet jo alt dette fra før».
Men hvilke signaler sender en offentlig ansatt 8ende klassingene? Det er ikke en lærer eller lærerinnes jobb å dra opp all den møkka vi selvsagt vet det finnes mye av «der ute», selv om mange selv lever i den møkka daglig. Da bør undervisningen dreie seg om hva som er det riktige og jobbe forebyggende ut i fra det ståstedet. Forbilder er det også noe som heter. Og selvsagt har disse 8.ende klassingen noe igjen av sin naturlige bluferdighet (det vitner deres oppførsel i oppslaget om), en bluferdighet som kan spare dem for mye elendighet de neste åra! Men at skolen igjen og igjen aktivt bygger ned bluferdigheten er å krenke ungdommen!

Kan foreldre i Larvik vente annen oppførsel – en mer umoral - av yngre mennesker når en overlater barna til det meste av møkk inklusive på skolen? Og bør i det minste ikke rektor kle opp sine ansatte og pålegge dem et anstendig pensum eller sørge for at folk som gjøre dette på en seriøs måte tar den jobben. Klag ikke på ungdommer neste gang de «okkuperer» et hus, fester og pådrar seg både kjønnssykdommer, graviditeter og livslange sjelelige sår og påfører samfunn og politi problemer. Gi i hvert fall ikke uttrykk for at du er «sjokket» - det blir ikke foreldre som er interessert og følger med, i hvert fall ikke mer en èn gang.